Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου (Βοηθός)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η λήψη αίματος και η διεξαγωγή τής απαιτούμενης κάθε φορά εξέτασης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Προετοιμάζει τον ασθενή και ετοιμάζει τα υλικά για την εξέταση, λαμβάνοντας όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον ασθενή.

Παρασκευάζει θρεπτικά υλικά και διαλύματα και πραγματοποιεί τις εργαστηριακές αναλύσεις με τον αυτοματοποιημένο αναλυτή Coulter Counter. Αφού τελειώσει η εξέταση, φροντίζει να καταστραφεί το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Καταγράφει στον Η/Υ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και κάνει τις σχετικές αρχειοθετήσεις.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε αιματολογικά εργαστήρια, όπου οι συνθήκες εξαρτώνται από το βαθμό οργάνωσης και εξοπλισμού του εργαστηρίου. Οπωσδήποτε, όμως, θα πρέπει να φροντίζει απαραίτητα και με σχολαστικότητα την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Επίσης, εφόσον έρχεται σε επαφή με αίμα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, εξαιτίας του κινδύνου για τη μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών ιδιαιτέρως του ιού του AIDS.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι προσεκτικός, υπεύθυνος και μεθοδικός. Η δουλειά του απαιτεί παρατηρητικότητα και ακρίβεια στις κινήσεις. Πρέπει επίσης να χειρίζεται με επιδεξιότητα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στο εργαστήριο.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε αιματολογικά εργαστήρια δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων, σε διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα, σε τράπεζες αίματος, σε κέντρα υγείας, σε θεραπευτήρια-κλινικές και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ