Μαθηματικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με τη διδασκαλία των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον προγραμματισμό Η/Υ και την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αρκετοί μαθηματικοί ασχολούνται με την αστρονομία και μετεωρολογία.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες εργάζεται, θεωρούνται καλές, εργαζόμενος είτε στο γραφείο του είτε σε σχολική τάξη. Πολλές φορές εργάζεται με εναλλασσόμενο ωράριο, αλλά και πολλές ώρες στο σπίτι, προετοιμάζοντας τα μαθήματα της επομένης μέρας, διορθώνοντας γραπτά και αξιολογώντας τους μαθητές του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, όπως και η ικανότητα να μεταδίδει απλά και κατανοητά τις γνώσεις του είναι απαραίτητα στοιχεία για έναν πετυχημένο μαθηματικό. Τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να διαθέτει είναι η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι ανεπτυγμένες ηθικές και ιδεολογικές αξίες, το ευρύ πεδίο γνώσεων και η έντονη προσωπικότητα. Παράλληλα, όμως, η υπομονή και επιμονή, η κατανόηση και η αμεροληψία βοηθούν στις σχέσεις του με μαθητές και γονείς.

Σπουδές:
Σπουδές στα μαθηματικά μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του προετοιμάζεται για τον εκπαιδευτικό κλάδο, παρακολουθώντας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών και άλλα παιδαγωγικά μαθήματα. Μπορεί επίσης, και πάλι μέσω του διαγωνισμού, να διοριστεί σε σχολεία ως καθηγητής πληροφορικής ή να απασχοληθεί σε τομείς όπως η στατιστική, η μηχανοργάνωση, η πληροφορική, στους οποίους έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές κ.λπ.) όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συχνά απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές για να βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας σε αυτούς τους κλάδους. Επίσης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ