Ειδικός Επιστήμης και Τεχνολογίας Μαγνητικών και Υλικών Οπτοηλεκτρονικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη, η κατανόηση και η αξιοποίηση της σχέσης σύστασης δομής και επεξεργασίας των ιδιοτήτων διάφορων μαγνητικών και ηλεκτρονικών υλικών. Βασικό του έργο είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Ειδικότερα, ασχολείται με το σχεδιασμό, τη σύνθεση και την παραγωγή σχεδόν όλων των προϊόντων, από μηχανικές κατασκευές-μηχανήματα και χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα μέχρι προηγμένα ηλεκτρονικά υλικά. Χρησιμοποιεί στοιχεία από την επιστήμη των κεραμικών, αξιοποιεί τις ιδιότητες των μετάλλων και εφαρμόζει τις αρχές της φυσικής και της μηχανικής προκειμένου να παράγει νέα υλικά, που βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές και διευκολύνουν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

Για τη διευκόλυνση της δουλειάς του συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως φυσικούς, χημικούς, ηλεκτρονικούς, χημικούς μηχανικούς κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο, όπου επεξεργάζεται διάφορα υλικά και μελετά τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και ανθυγιεινές, με θόρυβο, υψηλή θερμοκρασία, αναθυμιάσεις και ανεπαρκή αερισμό.

Πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας και να φοράει ειδική μάσκα. Ακολουθεί συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, το οποίο όμως αρκετές φορές υπερβαίνει όταν πραγματοποιεί έρευνες.

Στα πλαίσια των επαγγελματικών του υποχρεώσεων χρειάζεται να μετακινείται συχνά στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να παρακολουθεί διεθνή επιστημονικά συνέδρια αναφορικά με την τεχνολογία των υλικών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις φυσικής, χημείας, μαθηματικών και μηχανικής, και να έχει ενδιαφέρον για την έρευνα. Ακόμη, η μεθοδικότητα, η οργανωτικότητα, το ομαδικό πνεύμα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ευελιξία, η καλή σωματική υγεία και η αντοχή σε δύσκολες συνθήκες εργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Τέλος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και η δυνατότητα για πραγματοποίηση επαγγελματικών ταξιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους τομείς: Μαγνητικών υλικών – Οπτοηλεκτρονικής, Πολυμερών – Κολλοειδών, Νανοτεχνολογίας, και Βιοϋλικών.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα για το σχεδιασμό και έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών, σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.

Σε εταιρείες παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σε εταιρείες που ασχολούνται με ηλεκτρονικά υλικά (μικροηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική, μπαταρίες, καλώδια, μαγνητικά υλικά), με κεραμικά (μονωτικά, οπτικές ίνες γυαλιού), με μέταλλα (χάλυβες, αλουμίνιο) κ.α.

Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να αναλάβει την εκπόνηση μελετών συναφών με το αντικείμενο του, αλλά και να συμμετέχει σε επιτροπές ελέγχου ποιότητας υλικών για κατασκευές διαφόρων τύπων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ