Ερευνητής Μοριακός Βιολόγος – Γενετιστής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μοριακός βιολόγος-γενετιστής ασχολείται με την έρευνα, μελέτη, επιστημονική προσέγγιση, καλλιέργεια και παραγωγή των βιοεπιστημών και των βιολογικών συστημάτων σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο (κύτταρα, μόρια, γονίδια, DNA κ.λπ.). Παράλληλα δε, οι επαγγελματικές και ερευνητικές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παραγωγή νέων δεδομένων και γνώσης, που εφαρμόζουν στην ιατρική έρευνα, στη γεωργία, στην εκπαίδευση με την διδασκαλία των βιοεπιστημών και συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μοριακός βιολόγος-γενετιστής συνήθως εργάζεται στο εργαστήριό του κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες και δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από χημικά και άλλα υλικά. Η συνεργασία του με άλλους επιστήμονες και παρασκευαστές είναι απαραίτητη κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Όταν απασχολείται σε ερευνητικό κέντρο, σε εταιρεία (βιοτεχνολογίας- φαρμακευτικής-γεωργικών προϊόντων) ή σε νοσοκομείο είναι δυνατόν να εργαστεί πέραν του κανονικού του ωραρίου για τις ανάγκες της έρευνας ή του πειράματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τις περισσότερες φορές συνδυάζεται και με διδακτική εργασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πολλές φορές, οι μετακινήσεις του στο εξωτερικό θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, κ.λπ., προκειμένου να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Επειδή η εργασία του θεωρείται ανθυγιεινή δικαιούται ειδικό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του μοριακού βιολόγου-γενετιστή, πρέπει να είναι εργατικός, επίμονος, να έχει φαντασία, διάθεση για εντατική πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, να είναι επιδέξιος, σταθερός και προσεκτικός στις κινήσεις του κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και να προβαίνει σε λεπτούς χειρισμούς όταν χειρίζεται ευαίσθητα όργανα και συσκευές.

Παράλληλα δε, η υπολογιστική και η μαθηματική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των πειραμάτων και η υπευθυνότητα αποτελούν ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του μοριακού βιολόγου-γενετιστή.

Σπουδές:
Σπουδές Μοριακού Βιολόγου-Γενετιστή μπορούν να γίνουν στα τμήματα Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Συναφείς σπουδές μπορούν να γίνουν στα τμήματα Ιατρικής, με περαιτέρω εξειδίκευση στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική, μέσω μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι μοριακοί βιολόγοι-γενετιστές μπορούν να απασχοληθούν σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα στον τομέα της Γενετικής Συμβουλευτικής (Genetic Counselling/Planning), σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε εργαστήρια πανεπιστημίων, σε βιομηχανικές μονάδες (φαρμάκων, τροφίμων καθώς και γεωργικές μονάδες), σε εταιρείες βιοτεχνολογικού – βιοϊατρικού περιεχομένου, ερευνητικά κέντρα νοσοκομείων, τεχνολογικά πάρκα, διοικητικές υπηρεσίες μοριακής και βιοϊατρικής τεχνολογίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα για εκπαίδευση νέων στελεχών, όπως επίσης και στη Μέση εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ