Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και με τη μελέτη και κατανόηση όλων των τμημάτων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης (εμπορικής, χρηματοοικονομικής, τεχνικής). Προτείνει τρόπους και στρατηγικές οργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών που να είναι οικονομικότερες, αποδοτικότερες στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, αλλά και να κάνουν την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Πραγματοποιεί οικονομοτεχνικές μελέτες για τη βελτίωση και ανάπτυξη, την προώθηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και των άλλων επιχειρησιακών λειτουργιών (νέες μέθοδοι παραγωγής, αξιοποίηση εγκαταστάσεων και εργατικού δυναμικού, ελέγχου ποιότητας, τεχνολογικές εφαρμογές και αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού, εφαρμογές πληροφορικής κ.ά.), ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, με στόχο την οικονομική της ανάπτυξη.

Ορισμένοι από τους τομείς ενασχόλησής του είναι: χρηματοοικονομική μηχανική, διοίκηση έργου προγράμματος και λειτουργιών, διοίκηση πληροφορίας, επικοινωνιών και καινοτομίας, διοίκηση τεχνολογίας και δημόσια πολιτική, οργανωσιακή και ιδρυματική διοίκηση.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε γραφείο με ωράρια που καθορίζονται από το είδος και τον φόρτο εργασίας. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινείται τόσο στους χώρους παραγωγής όσο και στους υπόλοιπους χώρους της επιχείρησης, όπου και επικρατούν άγχος, ένταση και σωματική κούραση.

Εργάζεται μόνος του κατά την εκπόνηση μελετών αλλά και ομαδικά σε συνεργασία με άλλα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης για την υλοποίηση των μελετών και των προτάσεών του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις μαθηματικών και μηχανικής αλλά και πληροφορικής, επιχειρησιακής έρευνας και διοίκησης, οικονομίας και στατιστικής. Θα πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός, συστηματικός, και να διαθέτει αναλυτική και επαγωγική σκέψη, αλλά και διοικητικές ικανότητες για την οργάνωση και τη διεύθυνση του τεχνικού προσωπικού ώστε να εκτελούνται επιτυχώς το έργο και οι εκάστοτε μελέτες του.

Η συνεχής ενημέρωση για τις νέες μεθόδους χρηματοοικονομικής καθώς και τα συστήματα διοίκησης και τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι απαραίτητη.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται από το  Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι γνώσεις του (με μαθηματικό, μηχανικό υπόβαθρο αλλά και αυτές τις πληροφορικής, επιχειρησιακής έρευνας, διοίκησης, οικονομίας και στατιστικής), του επιτρέπουν να εργαστεί ως πλήρως καταρτισμένος μηχανικός – στέλεχος επιχείρησης και εργοστασίου.

Ως μηχανικός με εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης εργοστασίου, μπορεί να εργαστεί σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, αλλά και σε τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, και ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής σε χρηματιστηριακές και επιχειρηματικές μονάδες. Ως καθηγητής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με το δικό του τεχνικό γραφείο.

Η Νέα Οικονομία έχει ανάγκη από νέες ειδικότητες μηχανικών προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις για έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας. Ο μηχανικός οικονομίας και διοίκησης μπορεί, με τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει, να ανταποκριθεί στις νέες τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία την παρουσία των μηχανικών οικονομίας και διοίκησης προκειμένου να διαχειριστούν, να προωθήσουν και να αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Μπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ