Σχεδιαστής Πολυμέσων

Ορισμός: Ο σχεδιαστής πολυμέσων σχεδιάζει εφαρμογές και προγράμματα πολυμέσων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Περιγραφή: Ο σχεδιαστής πολυμέσων σχεδιάζει εφαρμογές πολυμέσων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικούς δίσκους (cd-roms) και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές με ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που παρουσιάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, με την τεχνική κινούμενης εικόνας και ήχου. Οι δραστηριότητες του επαγγελματία είναι: καθορισμός σεναρίου και στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της εφαρμογής πολυμέσων, σχεδιασμός και προγραμματισμός του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό, σχεδιασμός των γραφικών της εφαρμογής, ψηφιοποίηση του υλικού και προσθήκη στην εφαρμογή, καθώς και τελική επεξεργασία του έργου και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων.

Τα όργανα που χρησιμοποιεί στην εργασία του ο σχεδιαστής πολυμέσων, είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο εκτυπωτής, το σκάνερ, τα απαιτούμενα λογισμικά, κλπ.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία, να γνωρίζει πολύ καλά και να αξιοποιεί τις δυνατότητες των προγραμμάτων του Η/Υ, της εικόνας, του ήχου και του μοντάζ. Να διαθέτει ταλέντο, ευρηματικότητα και καλλιτεχνικές ανησυχίες. Οφείλει να είναι πάντα ενημερωμένος για τις εξελίξεις που συντελούνται στο επιστημονικό πεδίο του ενδιαφέροντός του.

Σπουδές:
Τμήμα  με τίτλο: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων υπήρχε στα ΤΕΙ  Κρήτης (Ηράκλειο).

Να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων από το 2013 (σχέδιο Αθηνά)  μετονομάστηκε σε Μηχανικών Πληροφορικών ΤΕ

Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται γνώσεις σχετικά με τους υπολογιστές και τα πολυμέσα, καθώς και σχεδιαστικές γνώσεις, που μπορούν να αποκτηθούν από αντίστοιχα τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές επίσης προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στις ειδικότητες του τομέα Πληροφορικής.

Σπουδαιότητα: Σημαντικό ρόλο στην ενασχόληση με το επάγγελμα παίζει η δημιουργική φαντασία του επαγγελματία, που συνδυάζεται επιτυχημένα με τις απαραίτητες γνώσεις υλικού και λογισμικού πολυμέσων, καθώς και με το αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο για τη δημιουργία καλαίσθητων παρουσιάσεων. Απαραίτητες δεξιότητες για την εκτέλεση του επαγγέλματος είναι επίσης η οργανωτικότητα, η επινοητικότητα και η αναλυτική σκέψη.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι σχεδιαστές πολυμέσων μπορούν να απασχοληθούν σε διαφημιστικές εταιρίες, σε εκδοτικές εταιρίες, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών λογισμικού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ως προγραμματιστές για την ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού εφαρμογών πολυμέσων, ή ακόμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δική τους επιχείρηση ανάπτυξης και παραγωγής ανάλογων εφαρμογών.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του σχεδιαστή πολυμέσων είναι δημιουργική και απαιτεί τη γνώση και το χειρισμό πολλών και πολύπλοκων εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η εργασία εκτελείται σε χώρο γραφείου όπου βρίσκονται τα υπολογιστικά συστήματα. Όπως όλα τα επαγγέλματα που απαιτούν πολύωρη ενασχόληση με τους υπολογιστές, έτσι και η εργασία αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει κούραση στην όραση από την πολύωρη προσήλωση στην οθόνη. Ο σχεδιαστής πολυμέσων είναι εκτεθειμένος στην ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες των υπολογιστών και γι αυτό είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού φίλτρου.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο απασχόλησης, γιατί εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου και τον φόρτο εργασίας που έχει ο επαγγελματίας.

Γενικά σχόλια: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγελματία είναι η αισθητική αντίληψη, η δημιουργική φαντασία και έμπνευση, καθώς και η μεγάλη δεξιότητα στη χρήση των απαραίτητων προγραμμάτων του Η/Υ.
Ο σχεδιαστής πολυμέσων έχει πολύ καλή γνώση του υλικού και λογισμικού των πολυμέσων, καθώς και την ικανότητα διαχείρισης λογισμικού επεξεργασίας γραφικών και λογισμικού δικτύων. 

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ