Επιμελητής Κυκλοφοριακής Αγωγής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εκμάθηση των κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων για την αποφυγή τροχαίων δυστυχημάτων είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιμελητής κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής προστασίας εκπαιδεύει, με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα σε μια σειρά από θέματα, όπως η εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η τήρηση της οδικής σήμανσης, των κανόνων διάβασης, των ορίων ταχύτητας, η χρήση ζωνών ασφαλείας, η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των τροχονόμων, η χρησιμοποίηση κράνους, η σωστή οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών κ.ά.

Ακόμη, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας σε συνεργασία με άλλους ειδικούς (π.χ. οδηγούς αγώνων ταχύτητας, γιατρούς, ειδικούς επιστήμονες στον τομέα πρόληψης ατυχημάτων κ.ά.), σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας σε μικρά παιδιά και μαθητές προκειμένου να συνειδητοποιούν τους κινδύνους και, κυρίως, να μαθαίνουν, από νωρίς την έννοια της πρόληψης στον τομέα των ατυχημάτων, στοιχεία που θα τα συνοδέψουν σε ολόκληρη τη ζωή τους και θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν σε υπεύθυνους αυριανούς οδηγούς.

Επιπλέον, μέσα στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, με κατάλληλα εξοπλισμένα αυτοκίνητα και προσομοιωτές, ο επιμελητής κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής προστασίας παρέχει πρακτική εξάσκηση στους διπλωματούχους και μη οδηγούς σε θέματα ασφαλούς οδήγησης προκειμένου να αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευόμενος οδηγός τη δυναμική του αυτοκινήτου του, την απότομη χρήση των φρένων, τα φαινόμενα υποστροφής / υπερστροφής, την τεχνική των στροφών κ.ά.

Τέλος, ο ειδικός επιμελητής χρησιμοποιεί κατάλληλα διαμορφωμένα πεδία ασκήσεων, όπου έχουν στηθεί «σκηνικά» που προσομοιάζουν σε ακραίες καταστάσεις που μπορεί ο κάθε οδηγός να συναντήσει καθημερινά στους δρόμους και με την καθοδήγησή του εκπαιδεύει τους οδηγούς σε θέματα οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής ατυχημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο επιμελητής κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής προστασίας εργάζεται τις περισσότερες φορές σε ανοικτούς χώρους (πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής και ευαισθητοποίησης σε θέματα οδικής ασφάλειας), είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας.

Το επάγγελμά του χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ευθύνης, πίεσης και άγχους, καθώς είναι υπεύθυνος για την εκμάθηση των κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής και τη σωστή τήρηση των κανόνων οδικής ασφαλείας για να αποφεύγονται ατυχήματα στους χώρους εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα κουραστικό επάγγελμα αφού απαιτεί συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα σε συνθήκες πίεσης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρόκειται για ένα επάγγελμα που προϋποθέτει αγάπη για το αυτοκίνητο και την οδήγηση, αυτοέλεγχο και απόλυτη πειθαρχία. Η αναπτυγμένη παρατηρητικότητα, η αυτοσυγκέντρωση, η άριστη όραση, η κριτική ικανότητα, οι τεχνικές γνώσεις, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός, η ακρίβεια, η προσοχή, η υπομονή, η επιμονή και η συνέπεια χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο ειδικό.

Το επάγγελμά του απαιτεί, επίσης, συγχρονισμό και συντονισμό μυαλού και χεριών, ευελιξία, ικανότητα μετάδοσης γνώσεων, αντιληπτική ικανότητα και ετοιμότητα. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολλή καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων που αφορούν θέματα ασφαλούς οδήγησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή διευκολύνει το έργο του.

Σπουδές:
Στη χώρα μας δεν προσφέρονται σπουδές στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Οι επιμελητές κυκλοφοριακής αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, που έχουν καταρτιστεί σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Επίσης, το ρόλο του επιμελητή κυκλοφορικής αγωγής αναλαμβάνουν πολλές φορές εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται κατάλληλα και στη συνέχεια υλοποιούν σχετικά προγράμματα με τους μαθητές των σχολείων τους.

Τομείς Απασχόλησης:
Αφού λάβει σχετική άδεια από το υπουργείο Μεταφορών, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, σε σχολές οδηγών, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε κερδοσκοπικούς και μη οργανισμούς (Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας του Δήμου Αθηναίων κ.ά.), σε λέσχες αυτοκινήτων, σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες κ.ά.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ