Βρεφονηπιοκόμος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι κατεξοχήν επάγγελμα που επιλέγουν και ασκούν γυναίκες, οι οποίες καλούνται να αναπληρώσουν την εργαζόμενη μητέρα. Η βρεφονηπιοκόμος φροντίζει για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και για την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων. Παράλληλα, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.λπ.) και παρέχει στους γονείς συμβουλές και οδηγίες για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των νηπίων. Επίσης, μπορεί να φροντίζει και να επιβλέπει βρέφη με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι χώροι φροντίδας των βρεφών επιβάλλεται να είναι ευχάριστοι και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για όσους εργάζονται σε αυτούς. Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και επίπονες, καθώς η βρεφονηπιοκόμος καλείται να αναπτύξει αρκετές φορές ξεχωριστό κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς με κάθε βρέφος, ιδίως μάλιστα αν αυτά έχουν διανοητικές ή σωματικές ιδιαιτερότητες. Επιπρόσθετα, οι καθημερινές παραστάσεις και η συναισθηματική φόρτιση που δέχεται είναι δυνατό να επηρεάσει την προσωπική της ζωή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τα παιδιά, η υπομονή, η υπευθυνότητα και ο ισορροπημένος χαρακτήρας της αποτελούν βασικά προσόντα για όποια ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Επίσης, πρέπει να επιδεικνύει κατανόηση στα προβλήματα και τις δυσκολίες, όπως και στον τρόπο με τον οποίο τα εκδηλώνουν τα βρέφη ή τα νήπια, όταν αποχωρίζονται τους γονείς τους. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να είναι ευγενική και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς που θα της αναθέσουν τη φροντίδα ό,τι πολυτιμότερου έχουν, του παιδιού τους.

Σπουδές:
Σπουδές βρεφονηπιοκομίας παρέχονται στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο)· ως αυτοταπασχολούμενοι στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Επίσης, ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών· ως βοηθός ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· σε ιδρύματα, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νοσοκομεία παίδων· ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς· ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους· ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ