Μαθηματικός

Ορισμός: Ασχολείται με την έρευνα μαθηματικών θεωρημάτων και με την εφαρμογή μαθηματικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία.

Περιγραφή: Ειδικότερα ο μαθηματικός, ερευνά τις έννοιες των αριθμών και των γεωμετρικών σχημάτων, τις μεταξύ τους σχέσεις και διατυπώνει λογικούς συμπερασματικούς συλλογισμούς, μελετάει και ελέγχει υποθέσεις και εναλλακτικές θεωρίες, πραγματοποιεί υπολογισμούς και εφαρμόζει μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, κατευθύνει ή επιβλέπει τη χρήση υπολογιστικών συσκευών, εφαρμόζει μαθηματικές ιδέες και τεχνικές για να επιλύσει πρακτικά προβλήματα στους παρακάτω κλάδους:

στη φυσική, αστρονομία, γεωλογία και κοσμογραφία, στις κατασκευές ηλεκτρονικών και επιστημονικών συσκευών, μηχανολογία, οπτική και ακουστική, στο στρατιωτικό σχεδιασμό και στην επιχειρησιακή έρευνα, στην ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη στατιστική.

Ακόμη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με τη μελέτη και προετοιμασία διαλέξεων και μαθημάτων. Χρησιμοποιεί αριθμομηχανές, μηχανικές και ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές, αναλυτές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σχεδιαστές και μαθηματικά όργανα (διαβήτες, μοιρογνωμόνια, χάρακες).

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, όπως και η ικανότητα να μεταδίδει απλά και κατανοητά τις γνώσεις του είναι απαραίτητα στοιχεία για έναν πετυχημένο μαθηματικό. Τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να διαθέτει είναι η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, οι ανεπτυγμένες ηθικές και ιδεολογικές αξίες, το ευρύ πεδίο γνώσεων και η έντονη προσωπικότητα. Παράλληλα, όμως, η υπομονή και επιμονή, η κατανόηση και η αμεροληψία βοηθούν στις σχέσεις του με μαθητές και γονείς.

Σπουδές:
Σπουδές στα μαθηματικά μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα:Ο μαθηματικός πρέπει να διαθέτει θετική και συνεπή συμπεριφορά, λογική και κριτική σκέψη, να διακρίνεται από επινοητικότητα, και φαντασία. Θα πρέπει να διαθέτει μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου. Επίσης, πρέπει να διαθέτει δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην παρατηρητικότητα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο μαθηματικός μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, σε ιδιωτικά φροντιστήρια σπουδών, σε ασφαλιστικές εταιρείες και στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αναλυτής συστημάτων, σε γραφεία οικονομοτεχνικών μελετών ως μελετητής, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς ως στατιστικός.

Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό μπορεί επίσης να απασχοληθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) ως καθηγητής, ή σε ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος) ως ερευνητής-μελετητής.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του είναι ακαδημαϊκή, πνευματική. Είναι σύνθετη και πολύπλοκη, προσφέροντας σημαντική εσωτερική ικανοποίηση όταν καταλήγει σε θεωρητικές ή πρακτικές λύσεις. Δουλεύει κυρίως ατομικά, αλλά και ομαδικά με άλλα μέλη της επιστημονικής ομάδας του. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο, μετακινείται σε τοποθεσίες μετρήσεων ή μελετών. Παρακολουθεί επίσης συχνά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο μαθηματικός εργάζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους γραφείων και αίθουσες. Σπάνια εργάζεται σε ανοικτούς χώρους για να διεξάγει παρατηρήσεις και να κάνει μετρήσεις διαφόρων φαινομένων.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο κλάδος των μαθηματικών εκπροσωπείται από τη Μαθηματική Εταιρεία, ενώ οι καθηγητές μαθηματικοί εκπροσωπούνται από την ΟΛΜΕ.

Γενικά σχόλια: Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος, θετική σκέψη, ευστροφία και υπολογιστική ικανότητα, διακρίνουν τον μαθηματικό.
Τα μαθηματικά, έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής και δίνουν λύσεις σε πλήθος προβλημάτων επιστημονικού και πρακτικού επιπέδου.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ