Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας έχει την ευθύνη της δημιουργίας Καρναβαλικών ρούχων και αποκριάτικων φορεσιών. Κατ ’αρχήν συλλαμβάνει μια ιδέα το θέμα πάνω στο οποίο θα στηριχτούν οι κατασκευές του.

Σχεδιάζει το ένδυμα και επιλέγει τα κατάλληλα υλικά (υφάσματα, αξεσουάρ κλπ.). Δημιουργεί το καρναβαλικό ένδυμα προβάλλοντας έντονα χιουμοριστικά, σατυρικά στοιχεία και άλλα εντυπωσιακά στοιχεία.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας εργάζεται κυρίως σε κλειστούς χώρους εργαστήρια. Χρησιμοποιεί τα απαραίτητα υλικά (υφάσματα, αξεσουάρ κλπ.) που έχει προμηθευτεί από το εμπόριο ή υλικά δικής του επινόησης και τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την υλοποίηση των δημιουργιών του.

Μπορεί να εργάζεται ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς. Το ωράριο εργασίας είναι σταθερό εκτός και αν έχει συμφωνήσει να παραδοθεί κάποια δουλειά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οπότε θα πρέπει να εργασθεί σε εντατικούς ρυθμούς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Τεχνικός Καρναβαλικής Ενδυμασίας χρειάζεται να διαθέτει φαντασία, δημιουργικότητα, αισθητική και καλλιτεχνική ικανότητα. Η γνώση της ιστορίας αλλά και των λαογραφικών παραδόσεων και εθίμων του κάθε τόπου τον/την αναδεικνύουν ως ένα επιτυχημένο/η επαγγελματία.

Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζει τη χρήση Η/Υ για τη δημιουργία σχεδίων, μακετών αλλά και για την προώθηση και διαφήμιση του έργου του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Εφαρμοσμένη Κοπτική – Ραπτική, Ανθρωπομετρικός Σχεδιασμός για την απεικόνιση μοντέλων, Ελεύθερο Σχέδιο, Χρώμα, Ιστορία Τέχνης, Ιστορία Ενδυμασίας, Καρναβαλικά Αξεσουάρ, Εργασιακός χώρος -τεχνικές παραγωγής, Υφασματολογία, marketing, styling & παρουσίαση, Πολιτιστική λειτουργία της πόλης, Χρήση Η/Υ για τρισδιάστατη απεικόνιση μοντέλων κ.α.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι «Τεχνικοί Καρναβαλικής Ενδυμασίας» εργάζονται κυρίως σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Φορείς Οργάνωσης Καρναβαλικών Εκδηλώσεων. Παράλληλα, μπορεί να εργάζονται και σε εργαστήρια ή βιοτεχνίες καλλιτεχνικών και καρναβαλικών ενδυμάτων.

Επίσης, μπορεί να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας το δικό τους Εργαστήριο Καρναβαλικών Ενδυμάτων είτε και ως υπάλληλοι σε αντίστοιχα εργαστήρια.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ