Ειδικός Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ανάπτυξη των διαθρησκειακών και διαπολιτισμικών σχέσεων της Ελλάδας και γενικότερα του ελληνισμού με τους λαούς της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ασχολείται με την ιστορία, το θρήσκευμα, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, με στόχο την καλή γειτονία και επικοινωνία της Ελλάδας με αυτούς τους λαούς.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες είναι καλές. Ταξιδεύει στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια και για να έρθει σε επαφή με συναδέλφους του ή με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες των άλλων βαλκανικών χωρών. Το αντικείμενο της εργασίας του απαιτεί να ενημερώνεται συνεχώς γύρω από θέματα εθνικού, βαλκανικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκε το επαγγελματικό του πεδίο αφού το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας έχει στραφεί στις βαλκανικές χώρες, που κατοικούν πολλές μειονότητες και με τις συχνές συγκρούσεις τους δημιουργούν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαραίτητα προσόντα είναι η υψηλή νοημοσύνη, οι καλές γνώσεις ιστορίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, γλωσσών και αρχαιολογίας. Πρέπει επίσης να διαθέτει οξυδέρκεια, μεθοδικότητα, ευελιξία σκέψης, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και ικανότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών.

Απαραίτητη είναι η ικανότητα να προσεγγίζει και να αναλύει τα νέα φαινόμενα και προβλήματα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, σε επίπεδο βαλκανικών, ευρωπαϊκών χωρών και της διεθνούς κοινότητας γενικότερα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στην εισαγωγική κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών του  τμήματος Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας  και Σλαβικών Σπουδών  του Ε.Κ.Π.Α.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, την ανάπτυξη και τη διάδοση των σχετικών επιστημονικών αντικειμένων στις βαλκανικές χώρες και την παροχή υπηρεσιών ως εκπαιδευτές γλωσσών ή ως εμπειρογνώμονες ή ακόλουθοι διπλωματικών αποστολών ή ως ειδικοί σύμβουλοι υπουργείων, Νομαρχιακών ή Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, νομικών προσώπων, δημοσίων επιχειρήσεων, οικονομικών, τουριστικών ή άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αντίστοιχες υπηρεσίες των προαναφερόμενων χωρών.

Επίσης, ως ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα ή σε διεθνείς οργανισμούς αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα στον οποίο κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ