Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Με τη συνεργασία του αρχαιολόγου και του ιστορικού τέχνης συντηρεί αρχαιολογικά ευρήματα, αντικείμενα ιστορικής αξίας και έργα τέχνης. Είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των επιφανειών, την καταπολέμηση της υγρασίας και της σκουριάς, την αφαίρεση χρωστικών ή άλλων επικαλύψεων και την επισκευή των φθαρμένων ή έτοιμων να διαλυθούν τμημάτων.

Αποκαθιστά τα αλλοιωμένα χρώματα και φροντίζει να μεταφερθούν με ασφάλεια σε μουσεία ζωγραφικά έργα, τοιχογραφίες και μωσαϊκά, όταν αυτά δεν μπορούν να συντηρηθούν και να διατηρηθούν στο χώρο όπου βρίσκονται λόγω δυσμενών εξωτερικών συνθηκών. Ρυθμίζει και παρακολουθεί τη σωστή θερμοκρασία και υγρασία που πρέπει να επικρατεί στους εσωτερικούς χώρους των μουσείων και οργανώνει εκθέσεις και ανταλλαγές εκθεμάτων.

Το επάγγελμα έχει επιμέρους ειδικότητες, οι οποίες είναι: συντηρητής εικόνων και ζωγραφικών πινάκων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, πέτρας και μαρμάρων, κεραμικών και γυαλιού, ξύλων και ξυλόγλυπτων, μεταλλικών αντικειμένων, χαρτιού, παπύρων-περγαμηνών, υφασμάτων-ταπήτων, αντιγράφων και αποτυπώσεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ανάλογα με την ειδικότητά του και το έργο που συντηρεί μπορεί να εργάζεται στην ύπαιθρο, σε κλειστό χώρο, όπως είναι τα μουσεία και οι ναοί. Δουλεύει χωρίς να μετακινείται και μένει για αρκετή ώρα όρθιος ή σε διάφορες στάσεις που του προκαλούν ιδιαίτερη κούραση.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του είναι ο κακός εξαερισμός του χώρου όπου εργάζεται, οι ουσίες που χρησιμοποιεί, οι ασταθείς σκαλωσιές και οι ετοιμόρροποι τοίχοι. Οφείλει τέλος να ενημερώνεται για τα νέα μηχανήματα και όργανα, καθώς και για τις νέες τεχνικές και μεθόδους που διευκολύνουν το έργο του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ακρίβεια και η επιδεξιότητα στις κινήσεις των δαχτύλων, η καλή όραση, η υπομονή και επιμονή είναι απαραίτητα προσόντα για να ασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει καλή σωματική υγεία, αντίληψη των μορφών, του χώρου και των χρωμάτων και οπωσδήποτε καλλιτεχνική ευαισθησία.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στο υπουργείο Πολιτισμού, σε πινακοθήκες, μουσεία και εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ