Ειδικός Οπτικών και Ηχητικών Εφέ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός ειδικών οπτικών και ηχητικών εφέ ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των οπτικών και των ηχητικών εφέ που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση, σε συναυλίες, σε θεάματα και στα πολυμέσα.

Με εργαλεία την επιστημονική και καλλιτεχνική του κατάρτιση καθώς και τη σύγχρονη τεχνολογία, σκοπό έχει να δημιουργήσει οπτικές και ηχητικές «απάτες» οι οποίες θα παραπλανήσουν το θεατή και θα κάνουν το θέαμα εντυπωσιακότερο και πιο πειστικό.

Σε πρώτο στάδιο η εργασία του περιλαμβάνει τη σύλληψη μιας ιδέας, στη συνέχεια το σχεδιασμό της με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και τέλος την εφαρμογή και τοποθέτησή της σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί άμεση και συνεχή συνεργασία με όλους τους καλλιτεχνικούς παράγοντες που συνεργάζονται για μια παραγωγή.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνικός των ειδικών εφέ εργάζεται σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό, σε θέατρα κ.ά., ή σε δικό του γραφείο. Συχνά εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και άγχους όταν υπάρχουν προθεσμίες παράδοσης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ιδιαίτερα ανεπτυγμένη φαντασία και καλλιτεχνική ευαισθησία, το ταλέντο στη ζωγραφική και το σχέδιο, είναι βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά του τεχνικού ειδικών οπτικών και ηχητικών εφέ.

Παράλληλα η άριστη γνώση της τεχνολογίας των Η/Υ και των πολυμέσων είναι απαραίτητα για τη δουλειά του.

Σπουδές:
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν απευθείας σπουδές στην ειδικότητα του τεχνικού οπτικών και ηχητικών εφέ.

Συναφείς σπουδές παρέχονται στα τμήματα της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,   Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας  των Α.Ε.Ι.

Επίσης στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αγγλία, υπάρχουν προπτυχιακά προγράμματα διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών σε αυτή την ειδικότητα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός των ειδικών οπτικών και ηχητικών εφέ, μπορεί να εργαστεί κυρίως σε εταιρείες που διοργανώνουν καλλιτεχνικά προγράμματα, σε κινηματογραφικά πλατό, σε τηλεοπτικά κανάλια καθώς και σε εταιρίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το internet.

Επίσης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του γραφείο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ