Βοηθός Οδοντιάτρου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την προετοιμασία του οδοντιατρείου, την αποστείρωση εργαλείων και συντήρηση μηχανημάτων, και τη γραμματειακή υποστήριξη του οδοντιατρείου. Υποδέχεται και προετοιμάζει τον ασθενή και ενημερώνει τον οδοντίατρο για το ιστορικό του. Επίσης, συμμετέχει στην οδοντιατρική εξέταση και την οδοντιατρική πράξη, δηλαδή προετοιμασία για τοπική αναισθησία, επίδοση των εργαλείων που είναι απαραίτητα για κάθε είδος οδοντιατρικής πράξης, προετοιμασία υλικών και φαρμάκων, υποστήριξη του οδοντιάτρου κατά την ενημέρωση του ασθενούς σε θέματα στοματικής υγιεινής. Οι εργασίες που πραγματοποιεί καθορίζονται από τον οδοντίατρο.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του είναι αυτές που επικρατούν στο οδοντιατρείο όπου εργάζεται. Το ωράριο είναι αυτό που έχει καθιερώσει ο οδοντίατρος ως ωράριο λειτουργίας του. Το είδος της εργασίας του επιβάλλει τη λήψη σχολαστικών μέτρων υγιεινής και ατομικής προστασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο βοηθός οδοντιάτρου πρέπει να είναι ευγενικός, υπομονετικός, ιδιαίτερα προσεκτικός και σχολαστικός σε θέματα υγιεινής.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.  στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο βοηθός οδοντιάτρου μπορεί να απασχοληθεί σε οδοντιατρεία στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ