ΕΠΑ.Λ.: Επαγγέλματα Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κατάλογος Επαγγελμάτων που συνδέονται με την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ.)

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Τομέας Υγείας,- Πρόνοιας, Ευεξίας

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ