Μαία

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το επάγγελμα της μαίας έχει διττό χαρακτήρα και αποστολή. Αφενός είναι ο άμεσος συνεργάτης του μαιευτήρα-γυναικολόγου και αφετέρου είναι κοντά στην έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας της. Με την απόκτηση της σχετικής ειδίκευσης, η μαία εφαρμόζει και τη μέθοδο του ανώδυνου τοκετού. Σε συνεργασία με το γυναικολόγο, φροντίζει την έγκυο, έτσι ώστε η εγκυμοσύνη της να μην έχει επιπλοκές, την προετοιμάζει για τη διαδικασία του τοκετού και τη στηρίζει μετά τον τοκετό, παρέχοντάς της συμβουλές και φροντίδες για το θηλασμό, την περιποίηση του μωρού καθώς και του τραύματος που ίσως να έχει δημιουργηθεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μαιευτήρας-γιατρός, η μαία μπορεί να αναλάβει όλη την ευθύνη και τη διαδικασία του τοκετού. Πριν από μερικές δεκαετίες, ιδιαίτερα στην επαρχία, η μαία συνήθως εκτελούσε χρέη μαιευτήρα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε νοσοκομεία ή κλινικές με βάρδιες, αλλά μπορεί να κληθεί οποιαδήποτε στιγμή για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Συνήθως εργάζεται σε συνθήκες ψυχικής έντασης και άγχους, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η σωματική και ψυχική υγεία, η υπομονή και η ψυχραιμία, η καλή συνεργασία και επικοινωνία τόσο με το γιατρό – μαιευτήρα, όσο και με την έγκυο, είναι καθοριστικής σημασίας προσόντα, που πρέπει να διαθέτει η μαία. Θα πρέπει επίσης να είναι ευγενική, φιλική και να εμπνέει εμπιστοσύνη στην εγκυμονούσα.

Σπουδές:
Σπουδές στο σχετικό αντικείμενο προσφέρουν τα τμήματα Μαιευτικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής αρρώστου καθώς επίσης με την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και της υγειονομικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Επίσης οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ