Διερμηνέας

Ορισμός: Ο ρόλος του διερμηνέα είναι να μεταφράζει τον προφορικό λόγο ταυτόχρονα, την ώρα που εκφωνείται ή παράλληλα, με ενδιάμεσες διακοπές του ομιλητή.

Περιγραφή: Ο διερμηνέας ασχολείται με την πιστή απόδοση των λεγομένων και την ακριβή μεταφορά των ιδιωματισμών μιας γλώσσας σε κάποια άλλη. Η ομιλία μπορεί να γίνεται στη μητρική και να μεταφέρεται σε κάποια ξένη γλώσσα ή το αντίστροφο.

Η εργασία του περιλαμβάνει τη μελέτη και προετοιμασία του κειμένου, όταν αυτό είναι διαθέσιμο πριν την ομιλία, την προσεκτική ακρόαση των λόγων του ομιλητή και την ταυτόχρονη μετάφρασή τους σε κάποια άλλη γλώσσα. Έργο του είναι και η διαμεσολάβηση για τη συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ συνομιλητών που χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες.

Το επάγγελμα του διερμηνέα είναι καθαρά επικοινωνιακό και η λειτουργία του έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συνεννόηση ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και ανήκουν συνήθως σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι εύστροφος, ετοιμόλογος, αντικειμενικό και εκτός από την ελληνική γλώσσα θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τουλάχιστον άλλες δύο ξένες γλώσσες για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της δουλειάς του.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει την ειδική ορολογία των θεμάτων που κάθε φορά προκύπτουν, να διαθέτει συνθετικές ικανότητες και να είναι ακριβής και ταχύς ιδιαίτερα στην απόδοση του προφορικού λόγου.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Σπουδές με αντίστοιχο περιεχόμενο (παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου) παρέχονται στην κατεύθυνση Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία  του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τέως ΤΕΙ Ηπείρου.

Μπορεί επίσης  να παρακολουθήσει την εκπαίδευση που προσφέρουν τα μεταφραστικά τμήματα των συμβουλίων των διαφόρων χωρών στην Ελλάδα (όπως για παράδειγμα το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τα λοιπά). Μελετώντας την ειδική ορολογία κάποιου τομέα, μπορεί να εξειδικευτεί σε αυτόν.

Σπουδαιότητα: Η ανάγκη για ακριβή απόδοση των λεγομένων από μια γλώσσα σε μια άλλη, αποτελεί τη βασική επαγγελματική δυσκολία και ευθύνη για κάθε διερμηνέα. Η μεταφορά του περιεχομένου αλλά και του ύφους του προφορικού –κυρίως- λόγου σε μια άλλη γλώσσα, είναι δύσκολη επειδή η κάθε γλώσσα περιλαμβάνει πολλές λεκτικές, εθνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.

Η άσκηση του επαγγέλματος περιλαμβάνει πνευματική εργασία, συχνά κάτω από συνθήκες πίεσης και έντασης, ενώ προϋποθέτει και έντονη κοινωνικότητα. Οι ώρες εργασίας του διερμηνέα δεν είναι πάντοτε σταθερές και εξαρτώνται από τον τομέα στον οποίο απασχολείται. Ακόμα, μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί προκειμένου να καλύψει συνέδρια, συνεδριάσεις, συναντήσεις εργασίας ή ανάγκες του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται. Ο διερμηνέας μπορεί να βρεθεί σε διάφορους εργασιακούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε συνεδριακούς χώρους, γραφεία πολυεθνικών οργανισμών, προξενεία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διερμηνέας μπορεί να απασχοληθεί:
Στις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης διεθνών ή εθνικών οργανισμών, (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία ή Οργανισμούς), στο νομικό σύστημα κάποιας χώρας ως διερμηνέας δικαστηρίου.

Σε επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, σε διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να συνεργάζεται ανεξάρτητα με φορείς, πανεπιστήμια, εταιρίες κτλ ή και να απασχοληθεί με ιδιαίτερα μαθήματα.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η ανάγκη για ακριβή απόδοση των λεγομένων από μια γλώσσα σε μια άλλη, αποτελεί τη βασική επαγγελματική δυσκολία και ευθύνη για κάθε διερμηνέα. Η μεταφορά του περιεχομένου αλλά και του ύφους του προφορικού –κυρίως- λόγου σε μια άλλη γλώσσα, είναι δύσκολη επειδή η κάθε γλώσσα περιλαμβάνει πολλές λεκτικές, εθνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.

Η άσκηση του επαγγέλματος περιλαμβάνει πνευματική εργασία, συχνά κάτω από συνθήκες πίεσης και έντασης, ενώ προϋποθέτει και έντονη κοινωνικότητα. Οι ώρες εργασίας του διερμηνέα δεν είναι πάντοτε σταθερές και εξαρτώνται από τον τομέα στον οποίο απασχολείται. Ακόμα, μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί προκειμένου να καλύψει συνέδρια, συνεδριάσεις, συναντήσεις εργασίας ή ανάγκες του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται. Ο διερμηνέας μπορεί να βρεθεί σε διάφορους εργασιακούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε συνεδριακούς χώρους, γραφεία πολυεθνικών οργανισμών, προξενεία.

Γενικά σχόλια: Ο επαγγελματίας διερμηνέας ασκεί ένα αρκετά ενδιαφέρον επάγγελμα, που του δίνει την δυνατότητα να έρχεται σ’ επαφή με πολύ κόσμο από διαφορετικά κράτη, να κάνει ενδιαφέρουσες γνωριμίες, να ταξιδεύει, να εργάζεται σ’ ένα καλό περιβάλλον και με πολύ καλές αποδοχές.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ