Επιμελητής Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η απογραφή και παρακολούθηση των φυσικών οικοσυστημάτων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση, η προστασία των φυσικών περιοχών και η στελέχωση φυλακίων αποτελούν σε γενικές γραμμές τα καθήκοντά του.

Επιπλέον, ασχολείται με την καταγραφή και παρακολούθηση των βασικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τους βιότοπους. Ξεναγεί τους επισκέπτες σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, φροντίζει για την ασφάλειά τους και γνωρίζει να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι η ύπαιθρος έτσι είναι εκτεθειμένος στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για το περιβάλλον, οι γνώσεις γύρω από περιβαλλοντικά θέματα, η υπευθυνότητα, η προθυμία και η ευγένεια είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν. Επίσης, η ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους από απρόοπτα περιστατικά καθώς και η σωματική του αντοχή αποτελούν απαραίτητα προσόντα.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως επιμελητής-ξεναγός ή ως εποχικό προσωπικό, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Δημόσιο, ΟΤΑ, σύλλογοι, οργανισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις) που έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης εθνικών δρυμών και άλλων προστατευόμενων περιοχών, αλσών, δασών, δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής (χώροι διημέρευσης, θέσεις θέας, κατασκηνώσεις, αθλητικά κέντρα), εγκαταστάσεων ορεινού τουρισμού (χιονοδρομικά κέντρα, ορεινά καταφύγια), θηραματικών αποθεμάτων (καταφύγια θηραμάτων, εκτροφεία θηραμάτων, ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές), ζωολογικών πάρκων και κήπων, βοτανικών κήπων και εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (μουσεία φυσικής ιστορίας, οικομουσεία, κέντρα επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ