Σεξολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα, η πρόληψη, η διάγνωση, και η αντιμετώπιση σεξουαλικών δυσλειτουργιών αλλά και η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διαπαιδαγώγηση της κοινής γνώμης σε θέματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας και υγείας είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο σεξολόγος ασχολείται με την προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας καθώς και με την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η γονιμότητα (σύλληψη και αντισύλληψη), τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα σεξουαλικά προβλήματα κ.ά. Για παράδειγμα, ασχολείται με τις ανδρικές ή γυναικείες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, όπως τη δυσκολία ερωτικής διέγερσης, ή έλλειψη ερωτικής επιθυμίας καθώς και τα προβλήματα οργασμού και το πόνο κατά τη διάρκεια της επαφής.

Ακόμη, πέρα από τα ψυχολογικά αίτια, ερευνά και τις οργανικές αιτίες που μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση σεξουαλικών προβλημάτων και χορηγεί την κατάλληλη θεραπεία. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων (ψυχολόγους, ψυχιάτρους κ.ά.) για την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, όταν χρειάζεται.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο ιατρείο του, με ραντεβού και ωράριο που ποικίλλει, ανάλογα με το φόρτο εργασίας. Είναι απαραίτητο να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες πρόληψης και υγιεινής (γάντια κ.ά.) για την προστασία του από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες ιατρικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η διάθεση προσφοράς, η ευαισθησία και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση είναι μερικά από τα απαραίτητα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ο σεξολόγος. Επίσης, πρέπει να διακρίνεται από μεγάλα αποθέματα υπομονής, υψηλό αίσθημα ευθύνης, εχεμύθεια και ήθος.

Τέλος, η εφαρμογή τεχνικών και σύγχρονων μεθόδων της ιατρικής, και η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών τον διευκολύνουν στη δουλειά του.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  Σεξολόγου) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ασφαλιστικούς φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα, ινστιτούτα (π.χ. Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο), υπουργεία, ερευνητικά ιατρικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημιακών χώρων, στο Κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών (ΚΑΣΔ) του ΑΠΘ ή σε δικό του ιατρείο, στη χώρα μας ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ