Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η χρήση της ακτινοβολίας για τη θεραπεία ασθενών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συνεργάζεται πάντα με τον ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο και τον τεχνολόγο ακτινολόγο. Χειρίζεται μηχανήματα των τμημάτων ακτινοδιαγνωστικής για να κάνει λήψεις εικόνων που απαιτούνται για τη διάγνωση παθήσεων των ασθενών.

Ειδικότερα χειρίζεται ακτινολογικό μηχάνημα, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, μαστογράφο, υπερηχογράφο, ψηφιακό αγγειογράφο, μηχάνημα μέτρησης οστεοπόρωσης κ.λπ. Γνωρίζει τη δομή, τη λειτουργία και τις πιθανές βλάβες των παραπάνω μηχανημάτων και καλεί τον ειδικό τεχνικό. Προετοιμάζει τον ασθενή και τα υλικά για την εξέταση. Στη διάρκεια της εργασίας του λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας τόσο για τον εαυτό του όσο για τον ασθενή.

Καταχωρεί στον Η/Υ τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τηρώντας βέβαια πάντα το ιατρικό απόρρητο. Βοηθάει τον τεχνολόγο ακτινολόγο, με τον οποίο η συνεργασία είναι απαραίτητη, για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος και την αποδοτική χρησιμοποίηση των μηχανημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας και το ωράριο ποικίλλουν ανάλογα με τον αν εργάζεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε ιδιωτικό εργαστήριο. Οπωσδήποτε μέσα στο εργαστήριο πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Επειδή ο ίδιος χειρίζεται μηχανήματα που εκπέμπουν ακτινοβολία θα πρέπει να παίρνει όλα τα προστατευτικά μέτρα (γάντια, γυαλιά, θώρακα από φύλλα μολύβδου).

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και υπεύθυνος, μεθοδικός, παρατηρητικός και ακριβής στο χειρισμό των μηχανημάτων. Ακόμη, πρέπει να τηρεί πιστά τις ιατρικές εντολές.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε μονάδες ακτινοθεραπείας νοσοκομείων, σε ογκολογικά τμήματα, σε ακτινολογικά εργαστήρια, σε ακτινοσκοπικά εργαστήρια, σε εργαστήρια αξονικού και μαγνητικού τομογράφου, σε εργαστήρια υπερηχογράφου, σε ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, κέντρα υγείας, ιδιωτικές κλινικές και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ