Στέλεχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη της αγροτικής οικονομίας για την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων, η ορθολογική χρήση των αγροτικών πόρων και η αναζήτηση νέων μορφών παραγωγής είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Στόχος αυτών, η επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής. Η αγροτική δραστηριότητα του ανθρώπου και η σημασία της για την ανθρώπινη ζωή αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών κλάδων (φυσικών, θετικών και κοινωνικών επιστημών) εξαιτίας της κοινωνικοοικονομικής της διάστασης.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργο-οικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του είναι διοικητικής φύσεως και οι συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο εργασίας που μπορεί να είναι το γραφείο ή η ύπαιθρος. Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συντελεστές της γεωργικής καλλιέργειας για την οικονομική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός και να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Πρέπει να αγαπά το περιβάλλον και να μεριμνά για την προστασία του. Επίσης, πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη ζωή των αγροτών και να γνωρίζει τα προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης των αγροτικών επιχειρήσεων. Οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι αποφάσεις της είναι καθοριστικής σημασίας για την ελληνική γεωργία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στην αντίστοιχη κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του T.E.I. Θεσσαλονίκης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις, στη δημιουργία νέων γεωργικών επιχειρήσεων, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, στη στήριξη συνεταιριστικών δράσεων που στοχεύουν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, σε αντίστοιχους τομείς ή τομείς αγροτικής πολιτικής και σχεδιασμού ανάπτυξης νέων δικτύων διανομής καθώς και στη διακίνηση, εμπορία και διαχείριση γεωργικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Τέλος, μπορούν να διοριστούν στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού φοιτήσουν στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ