Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η δυνατότητα χρήσης Η/Υ σε πολλές εφαρμογές τα τελευταία χρόνια συντέλεσε στην εμφάνιση νέων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων στον τομέα της πληροφορικής. Σ’ αυτές συγκαταλέγεται ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα (multimedia) που ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ.

Ειδικότερα χειρίζεται κατάλληλα τα λειτουργικά συστήματα, DOS, Windows, NT, 2000. Χρησιμοποεί την κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού για να δημιουργεί προγράμματα σύμφωνα με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. Εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες και διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων. Ελέγχει σε πρώτο επίπεδο και συντηρεί ή αναβαθμίζει εγκαταστάσεις Η/Υ.

Γνωρίζει την τεχνολογία των πολυμέσων και χρησιμοποιεί λογισμικά εργαλεία για την ανάπτυξη πολυμέσων. Επεξεργάζεται εικόνα (φωτογραφία – video) και animation (κινητό ή σταθερό) χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό γι’ αυτό.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Η πολύωρη απασχόληση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι επιδράσεις των οποίων δεν έχουν ακριβώς προσδιοριστεί. Πάντως αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα, γυαλιά) περιορίζονται οι συνέπειες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που πρέπει να επιδεικνύει για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας των υπολογιστών. Ακόμη, πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός, συνεργάσιμος και συνεπής.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε μικρομεσαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής λογισμικού στο δημόσιο  ή στον ιδιωτικό τομέα, ως προγραμματιστής για την ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού εφαρμογών πολυμέσων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ