Κτίστης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο κτίστης είναι ο εξειδικευμένος τεχνίτης, που ασχολείται με την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης επιφανειών σύγχρονων ή παραδοσιακών τοίχων. Πιο συγκεκριμένα, ο κτίστης κατασκευάζει και επισκευάζει τις σύγχρονες ή παραδοσιακές τοιχοποιίες, διαβάζοντας και εφαρμόζοντας το οικοδομικό σχέδιο και τις σχετικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Στα πλαίσια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, αναγνωρίζει και επιλέγει τα υλικά και την τεχνολογία της δόμησης, κατανοεί τον τρόπο εφαρμογής και τις δυνατότητες κάθε φυσικού ή τεχνητού λίθου, σύγχρονου ή παραδοσιακού στην κατασκευή των τοίχων, χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία, τα μέσα και τις συσκευές ελέγχου σε έργα της αρμοδιότητάς του, ενώ παράλληλα ανιχνεύει την αγορά προμήθειας υλικών με κριτήριο όχι μόνο το οικονομικό κόστος αλλά και την ποιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και τον προορισμό της κατασκευής.

Επίσης, ο παραπάνω επαγγελματίας, πρέπει να κατανοεί τις ιδιότητες των συνδετικών κονιών, των αδρανών και των πρόσμικτων συγκολλητικών υλών, καθώς και τις αναλογίες μίξης τους και ενημερώνεται για τα νέα σύγχρονα εργαλεία, μέσα και συσκευές ελέγχου, που προωθούν την ποιότητα της εργασίας του.

Ο τεχνικός της παραπάνω ειδικότητας ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα με βάση τα σχέδια του επιβλέποντος μηχανικού, τις προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των ατόμων, συσκευών, εργαλείων και του περιβάλλοντος, ενεργώντας πάντα υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανικού.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο κτίστης εργάζεται κάτω από δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, κυρίως σε ανοιχτούς χώρους, αντιμετωπίζοντας τις εκάστοτε αντίξοες καιρικές συνθήκες, π.χ. κρύο, ζέστη, βροχή, χιόνι κ.λπ. Πολλές φορές, αναγκάζεται να ανέβει σε σκάλες ή σκαλωσιές για την εκτέλεση εργασιών και επομένως πρέπει να τηρεί σχολαστικά τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Το ωράριο εργασίας του είναι σταθερό, ξεκινώντας πολύ πρωί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ενώ μερικές φορές αναγκάζεται να το υπερβεί, εάν ο υπεύθυνος μηχανικός ρίχνει την πλάκα στην οικοδομή. Στα πλαίσια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων είναι αναγκασμένος να παρακολουθεί τις συνεχείς αλλαγές της αγοράς εργασίας και να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες δόμησης και να εφαρμόζει τις σύγχρονες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις νέες τάσεις, τις ανάγκες της αγοράς, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα νέα υλικά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο κτίστης για να φέρει σε πέρας την εργασία του πρέπει να είναι ακριβής, συνεπής, σχολαστικός, να έχει καλή σωματική υγεία, μυϊκή δύναμη και αντοχή, καλή όραση, να διακρίνεται για την ικανότητά του να οργανώνει το περιβάλλον εργασίας του, να γνωρίζει, να επιλέγει και να προμηθεύεται τα κατάλληλα υλικά δόμησης, να χρησιμοποιεί με ορθολογιστικό τρόπο τα βασικά και ειδικά εργαλεία ή οποιαδήποτε άλλα μέσα της ειδικότητάς του και να υλοποιεί το έργο που έχει αναλάβει, σύμφωνα με την εκάστοτε απαιτούμενη ή διατιθέμενη κατασκευαστική τεχνολογία, να γνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και τη σχετική εργατική νομοθεσία, να γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής και τις προδιαγραφές στους χώρους της εργασίας, να εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας στη χρήση μηχανημάτων.

Παράλληλα δε, πρέπει να γνωρίζει στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και εργοταξίων, να εφαρμόζει τη στρατηγική της επικοινωνίας και της προβολής, να συνεργάζεται στο συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα, να διακατέχεται από επαγγελματική ευσυνειδησία και να τηρεί τους όρους της συναδελφικής δεοντολογίας, να γνωρίζει τις ανάγκες της αγοράς, να γνωρίζει τις προδιαγραφές των πρώτων υλών, να ελέγχει τις προδιαγραφές των προϊόντων, να γνωρίζει τις έννοιες του κόστους και του χρόνου, να δίνει κατευθύνσεις τόσο στην επιλογή χρήσης υλικών και μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, όσο και στον περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων, να ευαισθητοποιείται σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες, που αφορούν όλο το φάσμα της εκτέλεσης ενός έργου της αρμοδιότητάς του, καθώς και την απαραίτητη επαγγελματική συνείδηση, ώστε να εργάζεται με ζήλο, υπευθυνότητα, επιμέλεια και φροντίδα, να οργανώνει το εργοτάξιο και να συντονίζει το συνεργείο και συμμετέχει στην εύρυθμη λειτουργία του, να αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές που διέπουν τα στατικά τής κατασκευής και τη σπουδαιότητα εφαρμογής των κανόνων ορθής δόμησης, να αναγνωρίζει και να ονομάζει τις τυπικές δομικές εφαρμογές της ειδικότητάς του, να υπολογίζει τα μεγέθη, όπως επίσης να εμβαδομετρεί και να ογκομετρεί.

Σπουδές:
Σπουδές στο επάγγελμα του κτίστη, προσφέρονται στην ειδικότητα Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής και στα δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο κτίστης μπορεί να απασχοληθεί με εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας, ως υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής κατασκευαστικής εταιρείας, σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό φορέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ