Σύμβουλος Απασχόλησης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συμβουλευτική υποστήριξη του ατόμου που απευθύνεται σε αυτόν (και που μπορεί να ανήκει στο γενικό πληθυσμό ή σε κάποια ευπαθή ομάδα, όπως οι παλιννοστούντες, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι αποφυλακισμένοι, οι απεξαρτημένοι, τα ΑμΕΑ, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι αιτούντες άσυλο κ.ά.), και η ικανοποίηση του πρωταρχικού του αιτήματος και των εξατομικευμένων αναγκών του.

Ειδικότερα, στις δραστηριότητές του εντάσσονται η υποδοχή του ατόμου, η διερεύνηση των αναγκών του, η παροχή εξειδικευμένης ή μη πληροφόρησης για διάφορα εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και εργασιακά θέματα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η εκπαίδευση σε τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης, η διευκόλυνσή του για τη λήψη αποφάσεων κ.ά.

Επίσης, ανάλογα είναι δυνατόν να ασχολείται και με τη στήριξη του αυτούντος για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, την προσέγγιση και προσέλκυση εργοδοτών, την καταγραφή των αναγκών της τοπικής αγοράς σε εργατικό δυναμικό και την ποιοτική αξιολόγηση και παροχή εργατικού δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, έργο του αποτελεί η ανάπτυξη δικτύωσης με φορείς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης της απασχόλησης, αλλά και κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων. Τέλος, στις αρμοδιότητές του εντάσσεται και η συστηματική καταγραφή και ανανέωση όλου του πληροφοριακού υλικού που συλλέγει καθημερινά, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των εξυπηρετούμενων ανέργων και εργοδοτών κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται σε γραφείο, με όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πλούσιο πληροφοριακό υλικό. Δουλεύει με συγκεκριμένο ωράριο, το οποίο είναι δυνατόν να υπερβαίνει σε περιόδους φόρτου εργασίας. Η εργασία του περιλαμβάνει πολλές ευθύνες και ενασχόληση με πολλά αντικείμενα.

Είναι δυνατόν να πραγματοποιεί εξατομικευμένες ή ομαδικές συναντήσεις σε διαφορετικούς χώρους εντός ή εκτός της έδρας της υπηρεσίας του, να επισκέπτεται επιχειρήσεις ή να λαμβάνει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλες δομές και υπηρεσίες. Συχνά συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, για να φέρει σε πέρας τη δουλειά του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από τα επιστημονικά πεδία της ψυχολογίας, της συμβουλευτικής, του προσανατολισμού, της κοινωνικής εργασίας, της οικονομίας, του μάνατζμεντ, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ψυχομετρίας, της πληροφορικής, της στατιστικής, της εργατικής νομοθεσίας, της διοίκησης κ.ά.

Επίσης, χρειάζεται κατανόηση, υπομονή, επιμονή, κοινωνική ευαισθησία, αξιοπιστία και εχεμύθεια. Ακόμη, απαιτούνται επικοινωνιακές ικανότητες και οργανωτικές δεξιότητες. Επίσης, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, η επιδεξιότητα στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και η δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων, στα πλαίσια της διά βίου μάθησης, διευκολύνουν το πολυδιάστατο έργο του.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο αποκλειστικά στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Απασχόλησης προς το παρόν δεν προσφέρονται στη χώρα μας.

Συναφείς σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Οικονομικών κ.ά. σε συνδυασμό με επιμόρφωση ή κατάρτιση μέσω διαφόρων προγραμμάτων και σεμιναρίων.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Επίσης, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη «Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό», που περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, πρακτική εξάσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στα Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στα Κέντρα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων (παλιννοστούντων, Τσιγγάνων κ.λπ.), στα Γραφεία Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Γραφεία Ανέργων των Δήμων, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, στα Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του υπουργείου Παιδείας, στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  στο υπουργείο Παιδείας, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, σε θεραπευτικές κοινότητες και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων κ.ά., σε ιδιωτικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, στο τμήμα προσωπικού ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων διάφορων επιχειρήσεων κ.ά.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δική του εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια, ανάλογα με το επίπεδο και την εμπειρία των συμμετεχόντων.

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με την ανάδειξη του δυναμικού των εκπαιδευόμενων με μεθόδους που ενισχύουν την αυτεπίγνωση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικότητας στο μάνατζμεντ και σε άλλες θέσεις.

Όσον αφορά τους ιδιώτες, μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση σχεδίου καριέρας, τη διερεύνηση παραγόντων ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, τον προσδιορισμό διευκολυντικών παραγόντων για τη διατήρηση της καριέρας και την επαγγελματική εξέλιξη κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ