Φροντιστής Χειρουργείων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο έλεγχος, η ασφάλεια, η καθαριότητα και γενικά η φροντίδα του χώρου των χειρουργείων αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο φροντιστής χειρουργείων προσφέρει βοηθητικές υπηρεσίες που αφορούν την οργάνωση και την προετοιμασία των χειρουργικών επεμβάσεων πάσης φύσεως στα νοσοκομεία και στις κλινικές.

Ειδικότερα, ασχολείται με την αποστείρωση των χειρουργικών εργαλείων και υλικών, την τοποθέτησή τους σε κατάλληλες θήκες και την καθαριότητα των σχετικών χώρων. Ακόμη, ασχολείται με την προετοιμασία του χειρουργικού τραπεζιού και ενημερώνει τους υπεύθυνους ιατρούς (αναισθησιολόγους, χειρούργους κ.ά.) και το υπόλοιπο προσωπικό (νοσοκόμους, νοσηλευτές χειρουργείου κ.ά.) για την ολοκλήρωση της σχετικής προετοιμασίας.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση αναλαμβάνει την αποκατάσταση του σχετικού χώρου και φροντίζει για την απολύμανσή του, την αποστείρωση των εργαλείων και την αποθήκευσή τους στις κατάλληλες θέσεις.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στα χειρουργεία των νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών, όπου απαιτείται να είναι ιδιαίτερα σχολαστικός και προσεκτικός, γεγονός που μπορεί να του προκαλεί ένταση, και άγχος. Το περιβάλλον στο χειρουργείο είναι ανθυγιεινό, γι’ αυτό χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (γάντια, μάσκα κ.ά.) για τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Εργάζεται με βάρδιες, ακόμη και τη νύχτα και τις αργίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η επαγγελματική ευσυνειδησία, η υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, και η μεθοδικότητα, είναι τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο φροντιστής χειρουργείων. Επίσης, πρέπει να έχει καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους γιατρούς και το υπόλοιπο υγειονομικό και νοσοκομειακό προσωπικό για να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

Σπουδές:
Συναφείς σπουδές παρέχονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται στα χειρουργεία δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, θεραπευτηρίων, κλινικών, κέντρων υγείας κ.ά.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ