Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, και επεμβαίνει για την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλίας κατά τη λειτουργία τους. Εργάζεται ως τεχνικός ηλεκτρονικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον ενός σύγχρονου γραφείου, δηλαδή μιας απλής τηλεφωνικής συσκευής, ενός συνδρομητικού τηλεφωνικού κέντρου, μιας συσκευής fax, ενός αυτόματου τηλεφωνητή, μιας φωτοαντιγραφικής μηχανής, ενός Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών του (printers, scanners, monitors, plotters, zip drivers, CD ROM’s) και τέλος των δικτύων Η/Υ.

Σε ό,τι αφορά τους Η/Υ, επεμβαίνει στη συναρμολόγηση, στην εγκατάσταση, στην ανίχνευση βλαβών, στη συντήρηση, αλλά και στην εγκατάσταση νέων προγραμμάτων, στην αναβάθμιση κ.λπ. Ασχολείται ακόμη με τις σύγχρονες εφαρμογές των δικτύων, όπως video conference, voice phone μέσω Internet, ενώ εγκαθιστά και διαχειρίζεται δίκτυα UNIX (TCP/IP) και Internet servers.

Τέλος, εξυπηρετεί τις ανάγκες των χειριστών ενός δικτύου Η/Υ, εφόσον ορίζει τα δικαιώματα ενός χρήστη ή μιας ομάδας χρηστών, στα αρχεία του δικτύου.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του θεωρούνται γενικά καλές. Οφείλει να επισκέπτεται τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται όταν παρουσιάζουν προβλήματα στα μηχανήματά τους. Πολλές φορές οι βλάβες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα ή σε ώρες που δεν εργάζονται οι υπάλληλοι, έτσι το ωράριό του συχνά επιμηκύνεται πέρα από το κανονικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να αντέχει να εργάζεται εντατικά και να είναι εύστροφος, ώστε να βρίσκει άμεσα λύσεις στα μηχανικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Οφείλει να έχει υπομονή, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη και να ενημερώνεται συχνά για τις εξελίξεις στο χώρο του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί είτε αυτόνομα είτε ως μέλος ομάδας τεχνικής υποστήριξης σε εταιρείες μηχανογράφησης, σε εταιρείες Η/Υ, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ