Κηπουρός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο κηπουρός ασχολείται με τη δημιουργία, συντήρηση και γενικότερα τη φροντίδα των φυτών και της βλάστησης των κήπων, των πάρκων, των περιβολιών, κ.λπ. Ειδικότερα, ο κηπουρός με τη βοήθεια των εργαλείων κηπουρικής, των ειδικών λιπασμάτων και των παρασιτοκτόνων, καλλιεργεί, φυτεύει, μεταφυτεύει, σκαλίζει, κλαδεύει, ραντίζει, ποτίζει τα φυτά και γενικά κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες για τη φροντίδα των φυτών και της βλάστησης ενός κήπου ή ενός πάρκου.

Επίσης, ενημερώνεται για τις τάσεις στον καλλωπισμό κήπων, τα νέα είδη φυτών που κυκλοφορούν, τα νέα φάρμακα και εργαλεία που αφορούν στη φροντίδα των κήπων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο κηπουρός εργάζεται σχεδόν πάντα στους ανοιχτούς χώρους των κήπων και των πάρκων, αντιμετωπίζοντας πολύ συχνά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ η εργασία του θεωρείται ότι είναι μία δημιουργική αλλά κουραστική εργασία.

Για την εκτέλεση των επαγγελματικών του ενασχολήσεων, είναι αναγκασμένος να ανεβαίνει σε σκάλες για το κλάδεμα των δέντρων ή την περιποίηση αναρριχόμενων ή ψηλών φυτών, οπότε πρέπει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων.

Μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνει, επίσης, όταν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα ή ραντίζει, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε εισπνοή αυτών, καθώς και δερματικές παθήσεις και αλλεργικές αντιδράσεις -ειδικά όταν έχει ευαισθησία ή προδιάθεση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για την ενασχόληση με το επάγγελμα του κηπουρού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διακρίνεται από αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, επιμέλεια, επινοητικότητα, δημιουργικότητα, καλό γούστο, ευαισθησία, αισθητική αντίληψη και αντίληψη του χώρου, ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και διαφόρων ποικιλιών φυτών.

Μεταξύ των απαραίτητων προσωπικών χαρακτηριστικών του κηπουρού για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων, η μηχανική ικανότητα για την κατάλληλη χρησιμοποίηση και συντήρηση των κηπουρικών εργαλείων, η καλή γνώση των διαφόρων ειδών φυτών, των τρόπων καλλιέργειάς τους και των συνθηκών ανάπτυξής τους, ώστε να προτείνει τα κατάλληλα φυτά και το σωστότερο τρόπο καλλιέργειας και φροντίδας τους, θεωρούνται ότι είναι βασικά χαρακτηριστικά και προσόντα, που συνεκτιμώνται.

Σπουδές:
Για να ασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα μπορεί να έχει αποκομίσει γνώσεις μέσα από την ειδικότητα Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο κηπουρός απασχολείται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότερα, ο κηπουρός μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος σε δήμους και κοινότητες για τη φροντίδα των δημόσιων πάρκων και κήπων, σε εταιρίες με αντικείμενο την κηπευτική, όπως καταστήματα πωλήσεων ειδών κηπευτικής, εκθέσεις ανθοκομικής ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας κηπευτικές ή κηπουρικές εργασίες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν κήπους.

Μπορεί, επίσης, να ανοίξει δική του επιχείρηση καλλωπιστικών φυτών και ειδών κηπουρικής και να ασχοληθεί με την παραγωγή και τη διάθεσή τους.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ