Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων (της κατηγορίας PC’ S), την εγκατάσταση και τη συντήρηση απλού τοπικού δικτύου υπολογιστών, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη απλών εφαρμογών (συμπεριλαμβανόμενων και απλών εφαρμογών του Διαδικτύου).

Παράλληλα δε, ο παραπάνω επαγγελματίας ασχολείται με την προώθηση και πώληση προϊόντων Πληροφορικής, τη διαχείριση τοποθεσίας στο Internet (Webmaster), όπως επίσης και με εργασίες που αφορούν περισσότερο σύνθετες εφαρμογές των παραπάνω λειτουργιών, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες υπευθύνων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων, εκτελεί κυρίως εργασίες σε χώρους γραφείων με τη χρήση Η/Υ, με καλό φωτισμό και αερισμό και κάτω από καλές και ευχάριστες συνθήκες εργασίας, ενώ συχνά μετακινείται προκειμένου να επισκεφτεί τις επιχειρήσεις ή τους πελάτες του για ενημέρωση ή τεχνική υποστήριξη, αλλά και για να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενο των εργασιών του.

Η πολύωρη απασχόληση μπροστά στις οθόνες των Η/Υ, μπορεί να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι επιδράσεις των οποίων δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια. Πάντως αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως φίλτρα, γυαλιά, κ.λπ, περιορίζονται οι συνέπειες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασχοληθεί κάποιος με το επάγγελμα αυτό πρέπει να είναι συνεργάσιμος, επικοινωνιακός, εύστροφος, να παίρνει πρωτοβουλίες όταν χρειάζεται, να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις της νέας τεχνολογίας και να του αρέσει να επισκευάζει ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης απαιτείται να είναι παρατηρητικός, επινοητικός, προσεκτικός και ακριβής στη δουλειά του, να είναι επιδέξιος στα χέρια και τα δάχτυλα και να διαθέτει υπομονή, επιμονή, αναλυτική σκέψη και καλή όραση.

Επίσης, ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων για να ολοκληρώνει την εργασία του με ταχύτητα, ακρίβεια και επιτυχία πρέπει να έχει: πλήρη γνώση της λειτουργίας και αρχιτεκτονικής των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τις βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων “Professional Windows 2000”, UNIX και LINUX, τις γνώσεις για τα δίκτυα υπολογιστών, τη σχεδίασή τους, τη λειτουργία τους και υλοποίησή τους, να γράφει και να διαμορφώνει ένα κείμενο χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή κειμένου σε περιβάλλον WINDOWS, να συνθέτει και να διαχειρίζεται ένα λογιστικό φύλλο σε περιβάλλον WINDOWS, να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων σε περιβάλλον WINDOWS.

Να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης, σύνθεσης, δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας, αρχές και τεχνικές οργάνωσης αρχείων καθώς και τις βασικές δομές δεδομένων, πλήρη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C και C++, να έχει τις γνώσεις για ανάλυση και σχεδιασμό εφαρμογών σε περιβάλλον της VISUAL BASIC, τις γνώσεις που απαιτούνται πάνω στις αρχές και τεχνικές της ηλεκτρονικής τυπογραφίας, τις γνώσεις που απαιτούνται για τις αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου, τις εντολές και τεχνικές ανάπτυξης ιστοσελίδων καθώς επίσης και εξοικείωση με προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού στο Διαδίκτυο.

Γνώσεις προχωρημένων τεχνικών προγραμματισμού σε περιβάλλον ORACLE με χρήση PL/SQL καθώς και χρήση του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη κατανεμημένων δικτυακών εφαρμογών και κατανεμημένων βάσεων δεδομένων, γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων και σύνθετων εφαρμογών πολυμέσων καθώς και της επεξεργασίας σημάτων, να έχει αποκτήσει εξοικείωση πάνω στις αρχές και τα μοντέλα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη γνώση των αλγόριθμων που αποτελούν τα συστατικά μέρη των μοντέλων αυτών, τις γνώσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τοποθεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου στο διαδίκτυο, τις γνώσεις για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εμπορικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, δικτύων και αυτοματισμού γραφείων, μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως: Τεχνική υποστήριξη Δικτύων Υπολογιστών, Τεχνική υποστήριξη Υπολογιστικών συστημάτων (της κατηγορίας PC’ S), Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, Διαχείριση Τοποθεσίας στο Internet (Webmaster), Ανάπτυξη απλών εφαρμογών. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:

1) Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, υπουργεία, κ.λπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
2) Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
3) Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου ή υπηρεσίες Πληροφορικής.
4) Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
5) Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού (INTRACOM, SIEMENS κ.λπ).
6) Εταιρείες λογισμικού (π.χ. INTRASOFT, SINGULAR κ.λπ).
7) Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (π.χ. OTENET, FORTHNET, HELLAS ON LINE κ.λπ), επιχειρήσεις.
8) Εταιρείες κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων.
9) Επιχειρήσεις που διατηρούν ιστοσελίδες στο ʽΔιαδίκτυο με σκοπό την άμεση επαφή με τους πελάτες (π.χ. τραπεζικές, χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ