Τεχνολόγος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η αναπτυξιακή και παραγωγική διαδικασία καθώς και η διάθεση ανθέων και καλλωπιστικών φυτών υπαίθρου και εσωτερικού χώρου σε επίπεδο επιχείρησης, η πώληση τυποποιημένων προϊόντων πολλαπλασιαστικού υλικού ανθέων και καλλωπιστικών φυτών, η κατασκευή πάρκων, κήπων, η χρησιμοποίηση καλλωπιστικών φυτών σε χώρους πρασίνου και η αρχιτεκτονική τοπίου, αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του τεχνολόγου ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνολόγος ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου εργάζεται σε κλειστούς χώρους, όπως γραφείο, κατάστημα κ.λπ, αντιμετωπίζοντας σχετικά καλές συνθήκες εργασίας. Είναι δυνατό όμως να εργαστεί στο θερμοκήπιο ή στην ύπαιθρο, αντιμετωπίζοντας συχνά αντίξοες καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές ξεπερνά το συγκεκριμένο ωράριο εργασίας του, γιατί οι δραστηριότητές του εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου πρέπει να έχει αισθητική αντίληψη του χώρου, καλό γούστο, και δημιουργικές ιδέες, ενώ οι τεχνικές γνώσεις διακοσμητικής και αρχιτεκτονικής αποτελούν βασικά προσόντα, ώστε να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα πρέπει να είναι επινοητικός, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή αλλά και ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και στις λεπτές χειρωνακτικές εργασίες.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα  Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, και στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση στην Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου.

Τομείς Απασχόλησης:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνολόγων ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου είναι υπό νομοθετική ρύθμιση. Οι εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους ειδικούς, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε ειδικούς τομείς των γεωπονικών επιστημών, ως αυτοαπασχολούμενοι ή ως στελέχη μονάδων στην παραγωγή καλλωπιστικών φυτών και στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

Συγκεκριμένα μπορούν να απασχοληθούν με την ανάπτυξη και φροντίδα κάθε είδους καλλωπιστικών φυτών, παραγωγή και εμπορία πιστοποιημένου αναπαραγωγικού υλικού στον τομέα των καλλωπιστικών φυτών, παραγωγή τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων, καλλωπιστικών φυτών, θερμοκηπιακού υλικού, σύνταξη και υπογραφή μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου, κηποτεχνίας, αισθητικών δασών, πρασίνου οδοποιίας, πλαισίων, χλοοταπήτων και άλλων έργων πρασίνου.

Επίσης, με την ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, ψεκασμούς για την καταπολέμηση φυτονόσων των καλλιεργειών καλλωπιστικών φυτών, καθώς και συστημάτων απεντομώσεων ή απολυμάνσεων θερμοκηπίου.

Τέλος, μπορούν να στελεχώνουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ως υπεύθυνοι ανάπτυξης και συντήρησης πάρκων, δενδροστοιχιών, πλαισίων κ.λπ. και ως καθηγητές υπό προϋποθέσεις, στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ