Τεχνικός Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός δικτύων μπορεί να διαχειρίζεται ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων. Οι γνώσεις που έχει αποκτήσει συνδυάζουν την επιστήμη της πληροφορικής, ειδικότερα το χώρο του Internet, με τη διοίκηση μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων.

Σε μια εποχή όπου η εξέλιξη του διαδικτύου είναι ραγδαία, τα δίκτυα Intranets και Extranets αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό, ο τεχνικός δικτύων μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, στην εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου χρησιμοποιώντας Η/Υ. Η πολύωρη απασχόληση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι επιδράσεις των οποίων δεν έχουν ακριβώς προσδιοριστεί. Πάντως, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα, γυαλιά) περιορίζονται οι συνέπειες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, συνεπής και συνεργάσιμος.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής.
Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε μηχανογραφικά κέντρα, σε μικρές ή μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, σε μεγάλα ξενοδοχεία, στη δημιουργία κόμβων Internet, σε επιμελητήρια, ΔΕΚΟ, και σε τμήματα προβολής επιχειρήσεων μέσω του Διαδικτύου.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ