Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Βασικό αντικείμενο της εργασίας του είναι η τοποθέτηση και η συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης με βάση τα σχέδια του υπευθύνου μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, αγοράζει τα υλικά και στην συνέχεια τοποθετεί τις σωληνώσεις και τα είδη υγιεινής.

Επίσης, στο αντικείμενο της δουλειάς του εντάσσονται και η επισκευή των υδραυλικών συστημάτων των οικοδομών, η αντικατάσταση σωληνώσεων και η επιδιόρθωση βλαβών.

Συνθήκες Εργασίας:
Πρόκειται για επίπονη χειρωνακτική εργασία που προκαλεί ιδιαίτερη σωματική κόπωση. Συνήθως δουλεύει οχτάωρο, εκτός και αν πρέπει να παραδοθεί κάποιο έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που απαιτεί υπερωριακή απασχόληση.

Σε περίπτωση που ασχολείται με τη συντήρηση και την επισκευή οικιακών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή ειδών υγιεινής, το ωράριό του μπορεί να είναι ακατάστατο, ανάλογα με τον όγκο και τις απαιτήσεις της πελατείας του. Είναι εκτεθειμένος σε σκόνη, υγρασία και ρινίσματα σιδήρου και χρειάζεται να φοράει ειδική φόρμα και προστατευτικά γάντια.

Απαιτείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μη γίνονται ατυχήματα και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται σωματική δύναμη και αντοχή, ευλυγισία και δυνατά χέρια. Απαιτείται επίσης μεθοδικότητα και συνέπεια κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

Σπουδές:

Σπουδές σε ανώτερο επίπεδο  προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας  Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου.

Επίσης σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στα δομικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε διαφόρους οργανισμούς και σε στρατιωτικές υπηρεσίες ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ακόμη, μπορεί να διατηρεί δική του επιχείρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, στην οποία μπορεί επίσης, να ασχολείται με την πώληση υδραυλικών υλικών, ειδών ψύξης, θέρμανσης και ειδών υγιεινής.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ