Πολιτισμικός Πληροφορικός Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο πολιτισμικός πληροφορικός τεχνολογίας και επικοινωνίας είναι ο εξειδικευμένος επιστήμονας του «ψηφιακού πολιτισμού» που σχεδιάζει, παράγει και διαχειρίζεται τα πολιτισμικά προϊόντα και υπηρεσίες σε επίπεδο Πολιτισμικών Τεχνολογιών, συνδυάζοντας τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων και διερευνώντας παράλληλα το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην παραδοσιακή κουλτούρα (περιεχόμενο), την τεχνολογία (Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο, Πολυμέσα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Λογισμικό), και την παροχή υπηρεσιών- διανομή.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτισμικός πληροφορικός ασχολείται με την καταγραφή, την προβολή και την διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, τη διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, την οργάνωση και διαχείριση μουσείων και συλλογών – εικονικά μουσεία (Virtual Exhibitions, 3D design), τις ψηφιακές τέχνες (ψηφιακή φωτογραφία, βίντεο, ήχος, animation), την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, Cd-Rom, DVD, Δικτυακές Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων), τις πολυμεσικές εκδόσεις, τον ηλεκτρονικό Τύπο και την διαφήμιση, την εκπαιδευτική τεχνολογία με τη χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων (multimedia adaptive systems), τις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης (virtual reality tools), την οργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων (θεατρικές, μουσικές, αθλητικές παραστάσεις) και την οργάνωση διαδικτυακών/πολυμεσικών παραστάσεων συμβάλλοντας αποφασιστικά αφενός μεν στη διατήρηση, προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας κοινότητας αφετέρου δε καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας σε ειδικούς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες του πολιτισμικού πληροφορικού γίνονται στο γραφείο του ή στο εργαστήριό του σε ευχάριστους χώρους και σε σχετικά καλές συνθήκες με καλό φωτισμό, αερισμό, θερμοκρασία και άνετο περιβάλλον, ακολουθώντας κανονικό ωράριο εργασίας, που λόγω φόρτου εργασίας αναγκάζεται να εργαστεί υπερωριακά.

Όταν οι εργασιακές συνθήκες απαιτούν τη πολύωρη χρήση Η/Υ και άλλων συστημάτων, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με τα μάτια του λόγω κούρασης. Παρόλο που η κυρίως εργασία του εντοπίζεται σε επίπεδο γραφείου ή εργαστηρίου, οι μετακινήσεις του στην περιφέρεια ή στο εξωτερικό είναι συχνές, για την παροχή υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις ή βιομηχανίες ή για την παρακολούθηση σεμιναρίων και διαλέξεων.

Όταν εργάζεται στην τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία οι συνθήκες εργασίας είναι αρκετά ανθυγιεινές, καθώς εργάζεται σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο με υψηλά ποσοστά ακτινοβολίας και θορύβου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο πολιτισμικός πληροφορικός πρέπει να διακρίνεται για την ευρύτητα των γνώσεων, τη μεθοδικότητά του για την οργάνωση του χρόνου και της εργασίας του, τη δημιουργική, συγκροτημένη, ερευνητική, αναλυτική και κριτική σκέψη, την ευρηματικότητα, την υπευθυνότητα, την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις των πελατών του και τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της εικόνας, του ήχου και του μοντάζ, σε όλο το φάσμα των εργασιών της σύγχρονης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και να επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στον τομέα του, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός.

Παράλληλα δε, η κατασκευαστική αντίληψη και επιδεξιότητα, η ευελιξία, η φαντασία, οι καλλιτεχνικές ανησυχίες και το ταλέντο, η οξύνοια, η ανάληψη πρωτοβουλιών, οι επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, η πρωτοτυπία, η καλή μνήμη, η αντίληψη, η υπομονή, η δημιουργικότητα, η επινοητικότητα, είναι μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει εκείνος που θα ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα.

Σπουδές:
Σπουδές Πολιτισμικού Πληροφορικού μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο πολιτισμικός πληροφορικός μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς του πολιτισμού που χρησιμοποιούνται σήμερα οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας καθώς επίσης και σε διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή, τη δημιουργία, προώθηση και διακίνηση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών στη διοίκηση και διαχείριση, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό και στην ψυχαγωγία.
Ενδεικτικά μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).
 • Ιδρύματα και Φορείς που έχουν αρμοδιότητες στον Πολιτισμό.
 • Διαχείριση και ανάδειξη των Μνημείων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (πολιτιστικό management).
 • Φορείς που απασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων.
 • Φορείς που απασχολούνται με την Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία.
 • Φορείς που ασχολούνται με την Οργάνωση, Προβολή και Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (διεύθυνση δράσεων, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματικές εφαρφογές).
 • Βιβλιοθήκες και Κέντρα Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης.
 • Υπηρεσίες και Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προτείνει, επιλέγει και διαχειρίζεται τα προγράμματα που αφορούν τον Πολιτισμό).
 • Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο (ΜΜΕ).
 • Υπηρεσίες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη διαφήμιση.
 • Στο χώρο του αθλητισμού και των αθλητικών θεαμάτων με έμφαση στην παρουσίαση των πολιτιστικών διαστάσεων των αθλητικών δρωμένων και στη σύνδεση με πολιτισμικές διεργασίες.
 • Εκδοτικούς Οίκους και εκδοτικούς φορείς οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου κρατικού τομέα.

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση πολιτισμικών προϊόντων αναδεικνύει νέα μέσα επικοινωνίας, όπως οι διαδικτυακοί κόμβοι, και δημιουργούν νέες ειδικεύσεις στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα όλοι οι τομείς που στρέφονται στην παραγωγή περιεχομένου, δηλ. δημιουργικοί χώροι απασχόλησης (web design, διαφήμιση, εκδόσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκπαίδευση, ψυχαγωγία) θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ