Ειδικός Θεωρίας και Εφαρμογών της Λεξικογραφίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εξέταση και ανάλυση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη μεθοδολογία κατάρτισης και συγγραφής δίγλωσσων κυρίως λεξικών και εγκυκλοπαιδικών οδηγιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός θεωρίας και εφαρμογών της λεξικογραφίας ασχολείται με την ανάλυση των γενικών αρχών της σύγχρονης λεξικογραφίας σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, με έμφαση στη διαχείριση τεχνικών όρων για τη δημιουργία ειδικών λεξικών. Διερευνά, ακόμη, τα σώματα κειμένων και τη συμβολή τους στην κατασκευή λεξικών καθώς και τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών για τη γλωσσολογική ανάλυση των κειμένων.

Επίσης, διερευνά τις βασικές έννοιες της υπολογιστικής λεξικογραφίας, τις αρχές κατάρτισης υπολογιστικών λεξικών, τις μεθόδους και τεχνικές άντλησης λεξιλογικής γνώσης από σώματα κειμένων και το ρόλο των υπολογιστικών λεξικών στα συστήματα γλωσσικής τεχνολογίας. Ακόμα, εξετάζει τη δημιουργία, την οργάνωση και τη διαχείριση τεχνικής ορολογίας και την έντυπη και ηλεκτρονική λεξικογράφησή της.

Ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η έρευνα υλικού, η συγγραφή και η αξιολόγηση ειδικών δίγλωσσων λεξικών που περιέχουν αναλυτικά λήμματα σχετικά με τη χρήση όρων της ελληνικής μυθολογίας στη σύγχρονη λογοτεχνία (από το 19ο αιώνα έως σήμερα). Τέλος, ασχολείται με την εξέταση της τυπολογίας των σύγχρονων ηλεκτρονικών και έντυπων λεξικών υπό το πρίσμα των διάφορων χρηστών και χρήσεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του ειδικού θεωρίας και εφαρμογών της λεξικογραφίας είναι πνευματική και ερευνητική ταυτόχρονα και μπορεί να διεξάγεται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Ως εκπαιδευτικός, εργάζεται κυρίως σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικές με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του και να συνεργάζεται με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει κριτική και αναλυτική σκέψη, ενεργητικότητα, ιδιαίτερη μεθοδικότητα, ερευνητικό πνεύμα, πρωτοτυπία, οξύνοια, διορατικότητα, ευστροφία, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα.

Επίσης, η παρατηρητικότητα, η συνέπεια, η οργάνωση, η υπομονή και η επιμονή περιλαμβάνονται στα απαραίτητα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ο ειδικός θεωρίας και εφαρμογών της λεξικογραφίας. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών όπως για παράδειγμα, αυτό της Θεωρίας Λεξικογραφίας και Εφαρμογές, του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

 Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: Εισαγωγή στη Λεξικογραφία, Μετάφραση και Λεξικογραφία: Δίγλωσσα Ειδικά Λεξικά, Υπολογιστική Λεξικογραφία, Λεξική Σημασιολογία – Πραγματολογία, Θέματα Ορολογίας, Θεωρία Λογοτεχνίας και Λεξικογραφία, Ειδικά Λεξικά: Εφαρμογές στη Λογοτεχνία, Λεξικογράφηση της Ελληνικής Μυθολογίας στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, μορφωτικά κέντρα, υπουργεία, οργανισμούς, υπηρεσίες ορολογίας και τεκμηρίωσης και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα έχει ανάγκη τη χρήση κατοχυρωμένης ξενόγλωσσης ορολογίας.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον έχει διδακτορικό δίπλωμα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ