Ψυχολόγος με ειδίκευση στη Ψυχολογία της Υγείας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συστηματική μελέτη των ψυχολογικών κυρίως, αλλά και των κοινωνικών, πολιτισμικών και θεσμικών διαστάσεων της υγείας και της ασθένειας.

Ειδικότερα, ασχολείται με ζητήματα ποιότητας ζωής σε διάφορες ομάδες πληθυσμού και κυρίως ατόμων με χρόνιες ασθένειες, μελετά την ψυχολογία τους και τη λειτουργικότητά τους στην καθημερινή ζωή, αντιμετωπίζει κριτικά τις δυσλειτουργίες που εντοπίζονται σε γνωστικό, λειτουργικό και συναισθηματικό επίπεδο από τις χρόνιες παθήσεις, και οργανώνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προσεγγίζοντας και υιοθετώντας τους κατάλληλους τρόπους και τεχνικές χειρισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους, δηλαδή του προσωπικού υγείας και της οικογένειάς τους.

Ακόμη, διερευνά τη σχέση ανάμεσα σε στρεσογόνους παράγοντες και την υγεία, καθώς και το ρόλο ψυχοκοινωνικών παραμέτρων (όπως η κοινωνική υποστήριξη ή «ανθεκτική προσωπικότητα», η αίσθηση προσωπικής συγκρότησης και η σχέση μεταξύ τους) στην πορεία και την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο πεδίο της ψυχικής υγείας, οργανώνει, υλοποιεί και αξιολογεί πιλοτικά προγράμματα για τη στήριξη των ασθενών και των εργαζομένων και υποβάλλει προτάσεις στην πολιτεία για την αποϊδρυματοποίηση των ψυχικά πασχόντων και τη βελτίωση των υπηρεσιών και των συνθηκών νοσηλείας σε κάθε χώρο που προσφέρονται υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τη γεροντολογία και τη μελέτη των επιπτώσεων του γήρατος στην υγεία. Αναπτύσσει θεωρίες για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της ασθένειας σε ηλικιωμένους, μελετά τις γνωστικές μεταβολές κατά το γήρας και εστιάζει το επιστημονικό του ενδιαφέρον στις ψυχοκοινωνικές πλευρές του γήρατος και τη φροντίδα των ηλικιωμένων σε νοσοκομειακό ή εξωνοσοκομειακό (οικογενειακό, κοινοτικό και ιδρυματικό) περιβάλλον.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε νοσοκομεία και κλινικές, και σε ερευνητικούς χώρους. Η εργασία του είναι ιδιαίτερα επίπονη, ενώ η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους, και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας του ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση ασθενειών.

Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, προστασίας και ασφάλειας. Σε περίπτωση που είναι ελεύθερος επαγγελματίας καθορίζει ο ίδιος το ωράριό του, καθώς εργάζεται με ραντεβού.

Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχει σε συνέδρια και να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα σύγχρονων ψυχολογικών ερευνών στο αντικείμενο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασκήσει κανείς το συγκεκριμένο επάγγελμα χρειάζεται αγάπη και σεβασμός για τον άνθρωπο, επαγγελματική ευσυνειδησία και διάθεση προσφοράς. Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στον επαγγελματικό του ρόλο, χρειάζεται να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, υπομονή, υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ήθος.

Πρέπει επίσης να διαθέτει ευγένεια, κατανόηση, προθυμία, ενδιαφέρον για την έρευνα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και παρατηρητικότητα. Τέλος, η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η δυνατότητα για πραγματοποίηση επαγγελματικών ταξιδιών και η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα του θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:

Σπουδές Ψυχολογίας μπορούν να γίνουν στα τμήματα Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως  για παράδειγμα αυτό του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις κατευθύνσεις: Ψυχολογία της Υγείας και Σχολική Ψυχολογία.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί στο δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, στο υπουργείο Υγείας, σε νοσοκομεία, σε ψυχιατρικές κλινικές, σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε κέντρα αποκατάστασης, σε ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης, σε ιδιωτικούς φορείς υγείας, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα, σε συλλόγους και επιστημονικές εταιρείες, στην Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Νέστωρ», σε Ψυχογηριατρικά Οικοτροφεία κ.λπ. ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ