Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ειδικός ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας υποδέχεται τους πελάτες στο αεροδρόμιο και τους οδηγεί στο ξενοδοχείο. Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του στη διαμόρφωση του προγράμματος της animation και στη συνέχεια επιβλέπει όλες τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Καθοδηγεί τους πελάτες του ξενοδοχείου και τους ενημερώνει γύρω από την ελληνική γλώσσα, τη μαγειρική, τους ελληνικούς χορούς, τη ζωγραφική, τη λήψη φωτογραφιών, καθώς και για τις θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις.

Οργανώνει και συμμετέχει σε happenings, σε θεατρικές παραστάσεις, χειρίζεται τα φωτιστικά μηχανήματα των θεατρικών παραστάσεων, φροντίζει για το μακιγιάζ καιτην αμφίεση των πελατών-ηθοποιών, συμμετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε ταχυδακτυλουργικές παραστάσεις, σε διαγωνισμούς μεταξύ των πελατών, σε εορταστικές βραδιές (parties), και σε διάφορα παιχνίδια με τους πελάτες.

Επιλέγει τη χορευτική μουσική του night-club καθώς και τη μουσική των διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και χειρίζεται τα φωτιστικά μηχανήματα του night-club. Γενικά είναι υπεύθυνος και φροντίζει για ότι απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν με επιτυχία τα ψυχαγωγικά προγράμματα που έχουν προγραμματιστεί. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με υπαλλήλους της ξενοδοχειακής μονάδας ή τον φορέα που προσφέρει τα εν λόγο προγράμματα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως στους χώρους μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, όπου οργανώνονται εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των πελατών. Το ωράριό του δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό των εκδηλώσεων που θα πρέπει να οργανώσει και των δραστηριοτήτων στις οποίες πρέπει να συμμετάσχει.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας είναι ένας πολυσύνθετος επαγγελματίας. Πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στην επικοινωνία, ικανότητα να αυτοσχεδιάζει, να είναι αυθόρμητος, να διαθέτει πηγαίο χιούμορ και να έχει καλλιτεχνικά και αθλητικά ενδιαφέροντα.

Σπουδές:
Συναφείς σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε ξενοδοχεία που παρέχουν οργανωμένα ψυχαγωγικά προγράμματα για τους πελάτες, σε ξενοδοχεία που κατά περίπτωση ψυχαγωγούν τους πελάτες τους, σε τουριστικά πρακτορεία που προσφέρουν και συμμετέχουν σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε δήμους που οργανώνουν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ