Τεχνίτης Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνίτης αλουμινοκατασκευών (αλουμινάς) ασχολείται με την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση κτιρίων, κατοικιών κ.λπ. Συγκεκριμένα ο αλουμινάς κατασκευάζει κουφώματα από αλουμίνιο, καθώς και διάφορες άλλες αλουμινοκατασκευές και σιδηροκατασκευές.

Συνθήκες Εργασίας:
Το επάγγελμα του τεχνίτη αλουμινοκατασκευών ανήκει στα οικοδομικά επαγγέλματα. Η εργασία του είναι κουραστική και σχετικά επικίνδυνη καθώς πολλές φορές είναι υποχρεωμένος να δουλεύει πάνω σε σκαλωσιές, για αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνίτης αλουμινοκατασκευών πρέπει να διαθέτει σωματική αντοχή, καλή υγεία, η καλαισθησία και η επινοητικότητα.

Σπουδές:
Σπουδές και κατάρτιση στο επάγγελμα του τεχνίτη αυτού, μπορούν να γίνουν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Γνώσεις στην ειδικότητα αυτή, μπορεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος και με το σύστημα της μαθητείας, κοντά σε έμπειρο τεχνίτη.

Τομείς Απασχόλησης:
Το επάγγελμα του τεχνίτη αλουμινοκατασκευών συνδέεται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση στη χώρα μας. Στην ελεύθερη αγορά, υπάρχει πάντοτε ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες στους τομείς της κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσμησης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ