Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (Βοηθός)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων (εξετάσεις αίματος, ταυτοποίηση μικροβίων, αντιβιογράμματα κ.λπ.) με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και αυτόματων βιοχημικών αναλυτών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Προετοιμάζει τον ασθενή και ετοιμάζει τα υλικά για την εξέταση.

Κατά την αιμοληψία και την εξέταση λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον ασθενή και μετά την εξέταση, φροντίζει να καταστραφεί το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Καταγράφει στον Η/Υ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και κάνει τις σχετικές αρχειοθετήσεις.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε μικροβιολογικά-βιοχημικά εργαστήρια, φροντίζοντας να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Επίσης, εφόσον έρχεται σε επαφή με αίμα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, εξαιτίας του κινδύνου για τη μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών, ιδιαιτέρως του ιού του AIDS.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ειδικότητα αυτή απαιτεί προσοχή, ακρίβεια στις κινήσεις και δεξιότητα στο χειρισμό των εργαλείων που χρησιμοποιεί. Η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα και η υπευθυνότητα για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, θεωρούνται επίσης απαραίτητα προσόντα.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε μικροβιολογικά-βιοχημικά εργαστήρια δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων, σε διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα, κέντρα υγείας, θεραπευτήρια-κλινικές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, φαρμακευτικές βιομηχανίες καθώς και σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ