Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων προτείνει τεχνικές λύσεις, όσον αφορά την οργάνωση των γεωργικών µηχανηµάτων του αγροτικού τοµέα ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να βελτιώσει την καλλιέργεια µε τη χρήση µηχανών. Γνωρίζει την αγορά εργασίας και τις επιθυµίες του αγοραστικού κοινού, έτσι ώστε να µπορεί να προωθεί τα προϊόντα του στην αγορά.

Συντηρεί και επισκευάζει τα γεωργικά µηχανήµατα, οργανώνει και παρακολουθεί, ασκώντας έλεγχο, όλη την εξέλιξη των εργασιών συντήρησης, επισκευής, εµπορίας και οργάνωσης συνεργείου στα γεωργικά µηχανήµατα. Μπορεί να προτείνει το κατάλληλο γεωργικό µηχάνηµα στον ενδιαφερόµενο. ανάλογα µε τη χρήση του. Τέλος, γνωρίζει πώς να οργανώσει την αποθήκη του συνεργείου.

Συνθήκες Εργασίας:
Μπορεί να εργάζεται σε γραφείο, αλλά συχνά επισκέπτεται τους χώρους του συνεργείου όταν πρόκειται να συντηρήσει, να επισκευάσει ή να επιδείξει κάποιο µηχάνηµα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε την αγροτική ζωή και να έχει µηχανολογικές γνώσεις. Επίσης πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις της τεχνολογίας στον τοµέα της εκµηχάνισης των γεωργικών εργασιών, ώστε να ενηµερώνει έγκαιρα και τους πελάτες του.

Σπουδές:

Σπουδές µπορούν να γίνουν σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων.

Συναφείς ή Αρχικές σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα  Τεχνικός Οχημάτων.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων µπορεί να απασχοληθεί ως τεχνικός σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης γεωργικών µηχανηµάτων, ως τεχνικός υπάλληλος σε κατάστηµα εµπορίας γεωργικών µηχανηµάτων ή σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας  εάν έχει στην κατοχή του γεωργικά µηχανήµατα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ