Ποδολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η Ποδολογία είναι ο παραϊατρικός κλάδος που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων που οφείλονται σε ανωμαλίες του πέλματος. Επίσης στο αντικείμενό του περιλαμβάνονται η δημιουργία ειδικών διορθωτικών πάτων, μικροεπεμβάσεις, καθώς και θέματα σχετικά με την υπόδηση και την υγεία του ποδιού.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο ιατρείο του και καθορίζει μόνος του το ωράριό του εφόσον δέχεται με ραντεβού. Επίσης μπορεί να εργάζεται σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, να εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς του και να τους μεταδίδει το αίσθημα της αισιοδοξίας.

Σπουδές:
Σπουδές στην ποδολογία παρέχονται στο εξωτερικό τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε προπτυχιακό επίπεδο η διάρκεια σπουδών είναι τρία χρόνια, ενώ στο μεταπτυχιακό, το οποίο διαρκεί συνήθως ένα χρόνο, μπορεί να προχωρήσει κανείς μετά από σπουδές φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο ποδολόγος μπορεί να διατηρεί δικό του ιατρείο ή να εργαστεί σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία και σε αθλητικούς συλλόγους.

Πρόκειται για νέα ειδικότητα η οποία έχει αρχίσει να εδραιώνεται στο εξωτερικό στον χώρο των παραϊατρικών επαγγελμάτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ