Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με τη συλλογή γάλακτος, τη δειγματοληψία από τους παραγωγούς, την παραλαβή γάλακτος στο εργοστάσιο και τον ποιοτικό του έλεγχο. Συμμετέχει στη διαδικασία παστερίωσης του γάλακτος και της συσκευασίας του, καθώς και στη διαδικασία παραγωγής τυριών, γιαούρτης καθώς και κάθε γαλακτοκομικού προϊόντος.

Απαραίτητη είναι επίσης η παρουσία του στην αποστολή και διακίνηση των προϊόντων. Τέλος, επιβλέπει τα προγράμματα καθαρισμού των χώρων του εργοστασίου, ελέγχει την αποτελεσματικότητά τους και ασχολείται με τη συντήρηση του εξοπλισμού του εργοστασίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του μπορεί να είναι κουραστική, κυρίως στις μικρές μονάδες, όπου δεν υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός και οι συνθήκες δεν είναι πολύ καλές, ενώ στις μεγάλες βιομηχανίες οι συνθήκες είναι καλύτερες. Εργάζεται με σταθερό ωράριο αλλά σε βάρδιες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος πρέπει να είναι προσεκτικός, συνεπής και ιδιαίτερα σχολαστικός στην τήρηση των κανόνων υγιεινής. Θα πρέπει ακόμη να έχει αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, αφού από την ποιότητα της εργασίας του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα ζωής άλλων ανθρώπων.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές ή συνεταιριστικές γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και κάθε άλλη βιοτεχνία που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός σε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου γάλακτος και ως γαλακτομέτρης στο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης των ζώων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ