Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και είναι σε θέση να τη διδάξει συστηματικά στους υποψήφιους οδηγούς, μαζί με τον τρόπο ορθής οδήγησης. Επίσης, διδάσκει τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων του αυτοκινήτου καθώς και τις τυπικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κατά περίπτωση.

Επισημαίνει τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική συμπεριφορά του οδηγού, ενώ παράλληλα διδάσκει τον ενδεδειγμένο τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς του οδηγού. Περιγράφει στους υποψήφιους οδηγούς τον τρόπο χορήγησης πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα, διδάσκει τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας.

Συντάσσει σχέδια μαθήματος, φύλλα διδασκαλίας και τεστ αξιολόγησης των μαθητών για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων και την αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών. Επίσης, διδάσκει τα μέσα και μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου, ενώ τέλος οργανώνει τη λειτουργία και ασκεί τη διοίκηση της σχολής οδηγών.

Συνθήκες Εργασίας:
Το επάγγελμά του θεωρείται ιδιαίτερα υπεύθυνο. Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο με διπλά πεντάλ, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει εντελώς τον κίνδυνο ατυχήματος. Εργάζεται με ελεύθερο ωράριο, συνήθως με ραντεβού ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και ικανός οδηγός. Βασικό προσόν του είναι η δυνατότητα να μεταδίδει τις γνώσεις και την εμπειρία του στους μαθητές του.

Επίσης, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ψύχραιμος και να έχει σωστή αντίληψη της οδικής συμπεριφοράς.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., σε αντίστοιχη ειδικότητα. Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μετά την απόκτηση της άδειας από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να εργαστεί είτε ως υπάλληλος είτε να ανοίξει δική του σχολή οδηγών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ