Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ορισμός: Ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων και την αστική ή και περιφερειακή ανάπτυξη.

Περιγραφή: Ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης εκπονεί χωροταξικές, πολεοδομικές και συγκοινωνιακές μελέτες. Αντικείμενό του, επίσης, είναι η χωροθέτηση επιχειρήσεων, παραγωγικών μονάδων και υπηρεσιών. Ακόμη, ασχολείται με το χρονικό και τεχνικοοικονομικό προγραμματισμό έργων και τη διαχείριση φυσικών πόρων. Τέλος, εκπονεί κάθε είδους κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης και διαχειρίζεται γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εφαρμόζει μεθόδους τηλεπισκόπησης.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία, όργανα, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι ευαίσθητος γύρω από περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, πρέπει να είναι δημιουργικός, διορατικός, να διαθέτει φαντασία, σωστή κρίση και ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Βόλος). Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Μετά από εξετάσεις στο ΤΕΕ αποκτά την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Σπουδαιότητα: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι χρήσιμο να διαθέτει κριτική και σύνθετη σκέψη, ευαισθησία στο προβλήματα του περιβάλλοντος, επινοητικότητα και δυναμισμό για την επίλυση χωροταξικών προβλημάτων.

Για το επάγγελμα απαιτείται υπολογιστική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα αντίληψης χώρου. Χρήσιμη ακόμη είναι η επικοινωνιακή δεξιότητα για τη συνεργασία του μηχανικού με τους πελάτες του.

Απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του μηχανικού χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να εργαστεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά και πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων.

Μπορεί ακόμη να εργαστεί σε αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, σε κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και μαζικά μέσα ενημέρωσης.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εργάζεται ατομικά αλλά και ομαδικά. Η εργασία του είναι επιστημονική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες.
Μπορεί να εργαστεί σε εσωτερικό χώρο, εντός γραφείου, αλλά και σε εξωτερικό χώρο όταν πρόκειται να συλλέξει στοιχεία και να μελετήσει το χώρο.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης εγγράφεται στο Σύλλογο Πολεοδόμων Χωροτακτών.

Γενικά σχόλια: Η δυναμική προσωπικότητα, η αγάπη και η ευαισθησία για το περιβάλλον τη φύση και τον άνθρωπο, η ικανότητα εξεύρεσης τρόπων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας, είναι χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Μηχανικό Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ