Εκτιμητής Έργων Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο εκτιμητής έργων τέχνης ασχολείται με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων τέχνης, ως προϊόντων έκφρασης του πολιτισμού διαφόρων λαών και καλλιτεχνών και γενικότερα των πολιτισμικών αγαθών τέχνης, βασιζόμενος στην υψηλή εξειδίκευσή του και τις ευρείες γνώσεις του σε θέματα ιστορίας της τέχνης.

Μεταξύ των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και ενεργειών του περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός της ηλικίας των έργων, ο τόπος απ’ τον οποίο προέρχονται, η σπανιότητα τους, καθώς και η οικονομική τους αξία. Παράλληλα, μπορεί να αναγνωρίζει τις διάφορες αισθητικές επεμβάσεις που τυχόν έχουν γίνει σε διάφορα έργα, ενώ πολύτιμος είναι και ο συμβουλευτικός ρόλος του, έτσι ώστε οι αισθητικές παρεμβάσεις που γίνονται στα έργα τέχνης από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς συντήρησης να μην αλλοιώνουν τον αρχικό χαρακτήρα τους.

Τέλος, ο εκτιμητής έργων τέχνης μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οργάνωση συλλογών έργων τέχνης σε εκθεσιακούς χώρους όπως μουσεία και γκαλερί.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο εκτιμητής έργων τέχνης εργάζεται συνήθως ως εξωτερικός συνεργάτης των δημόσιων ή των ιδιωτικών φορέων που οργανώνουν εκθέσεις ή αναδεικνύουν σημαντικά πολιτισμικά αγαθά και έργα τέχνης.

Το ωράριο της εργασίας του εξαρτάται από το φορέα με τον οποίο συνεργάζεται, συνήθως όμως είναι ακανόνιστο. Συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες και ειδικούς αρχαιολόγους, συντηρητές έργων τέχνης κ.ά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ιδιαίτερη αγάπη για τη τέχνη αλλά και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ακόμα, πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά σε εκθέσεις, πινακοθήκες, μουσεία, συνέδρια κ.λπ.

Σπουδές:
Σπουδές εκτιμητή έργων τέχνης μπορεί να ακολουθήσει κανείς από πολλούς δρόμους.

Πιο συγκεκριμένα, συναφείς σπουδές παρέχονται στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας, διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, θεωρίας και ιστορίας της τέχνης, καλών τεχνών των Α.Ε.Ι.

Επίσης στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι ένα επάγγελμα που κατακτάται σιγά σιγά με την πείρα και πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια ενασχόλησης με το συγκεκριμένο χώρο για να μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για τις εκτιμήσεις του.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο εκτιμητής έργων τέχνης μπορεί να εργαστεί σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και γενικότερα σε χώρους εικαστικών τεχνών. Επίσης μπορεί να εργαστεί σε ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και σε οίκους δημοπρασιών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ