Στοιχειοθέτης Τυπογράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές παραδοσιακές τέχνες. Ο τυπογράφος κάνει τη στοιχειοθεσία, δηλαδή συνθέτει σε σειρές το κείμενο που πρόκειται να εκτυπωθεί, χρησιμοποιώντας κινητά τυπογραφικά στοιχεία. Στη συνέχεια τυπώνει δοκίμια, κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συνθέτει τις σελίδες με τους ανάλογους τίτλους και εικόνες.

Κατόπιν τοποθετεί και σφίγγει τις σελίδες σε ειδικά πλαίσια και τις στέλνει για εκτύπωση. Πολλές από τις παλιότερες μεθόδους και τεχνικές της τυπογραφικής τέχνης (λινοτυπία, μονοτυπία) έχουν αντικατασταθεί από νέες, όπως η φωτοσύνθεση, η ηλεκτρονική σελιδοποίηση κ.ά., για τις οποίες απαιτείται ειδική κατάρτιση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές εφαρμόζονται πλέον σε ελάχιστα τυπογραφεία.

Στα σύγχρονα τυπογραφεία ο τυπογράφος παραλαμβάνει από τη φωτοσύνθεση (μέθοδος ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας) τα κείμενα σε φιλμ, τα μεταφέρει σε τσίγκο (ειδική πλάκα ψευδαργύρου) και προχωρεί στην εκτύπωσή τους στο πιεστήριο.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τυπογράφος εργάζεται σε μικρές ή μεγάλες μονάδες εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύπων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τυπογραφείο. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και κουραστικές, παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη.

Στους χώρους εργασίας υπάρχει έντονος θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανών, γι’ αυτό και αρκετοί τυπογράφοι αναγκάζονται να φορούν ωτασπίδες για προστασία. Επίσης, υπάρχουν οσμές και αναθυμιάσεις από τα υλικά που χρησιμοποιεί. Πολλές φορές εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους, αφού χρειάζεται να προλάβει τις προθεσμίες εκτύπωσης ή να ασχοληθεί με τη βασική συντήρηση ή την επισκευή των εκτυπωτικών μηχανών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται δεξιοτεχνία και ταχύτητα στις κινήσεις των χεριών του, καλή όραση και σωματική αντοχή. Επίσης, πρέπει να διαθέτει μεράκι για τη δουλειά του και αισθητικό κριτήριο.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., στις ειδικότητες Εκτυπωτής και Βιβλιοδέτης.  Σημαντική, ωστόσο, είναι και η πρακτική εμπειρία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος, ως μαθητευόμενος κοντά σε έμπειρους επαγγελματίες.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τυπογράφος μπορεί να εργαστεί σε δικό του εργαστήριο, σε μεγάλες τυπογραφικές μονάδες, σε εφημερίδες, στο δημόσιο και συγκεκριμένα στο Εθνικό Τυπογραφείο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ