Τεχνίτης Αποφράξεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο καθαρισμός και η απόφραξη αγωγών σπιτιών, εργοστασίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, δρόμων, δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων κ.ά. είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνίτης αποφράξεων ξεμπλοκάρει τους αγωγούς, απομακρύνει τα στερεά και πάσης φύσεως απόβλητα και κόβει τα κλαδιά και οτιδήποτε άλλο παρεμποδίζει τη λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων και προκαλεί φθορές στις σωληνώσεις τους.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σύγχρονα ηλεκτροκίνητα και πιεστικά μηχανήματα, όπως είναι τα αντλιοφόρα μηχανήματα υψηλής πίεσης (Jetters), οι ειδικοί κόπτες για κοπή και απομάκρυνση σκυροδέματος και ριζών (Diamond heads, Hydraulic Root Cutters κ.ά.), οι αλυσιδοφόροι κόπτες υψηλών ταχυτήτων για κοπές ακριβείας μέσα σε αγωγούς (Ultra High Pressure Cutters), οι ρομποτικοί κόπτες κ.ά.

Τέλος, εντοπίζει τις τυχόν διαρροές και τις ελαττωματικές ενώσεις των αγωγών και φροντίζει σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς συναφών ειδικοτήτων για τη στεγανοποίηση και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο θόρυβος, η υγρασία, οι αναθυμιάσεις, οι δυσάρεστες μυρωδιές κ.ά. χαρακτηρίζουν την εργασία του. Ακολουθεί το ωράριο του φορέα όπου απασχολείται, αλλά συχνά αναγκάζεται να προσαρμόζεται στις έκτακτες ανάγκες των πελατών του.

Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μη γίνονται ατυχήματα και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Τέλος, είναι ανάγκη να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του ώστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά, αξιόπιστα και σύγχρονα αποφρακτικά μηχανήματα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να έχει σωματική αντοχή, ευλυγισία σώματος, δυνατά και ευκίνητα χέρια και ακρίβεια στις κινήσεις του. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει μεθοδικότητα, συνέπεια και επινοητικότητα.

Σπουδές:

Σπουδές σε ανώτερο επίπεδο  προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας  Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου.
Επίσης σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται κυρίως ως υπάλληλος σε εταιρείες καθαρισμού και απολυμάνσεων ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του συνεργείο.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ