Βοηθός Φαρμακείου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου, η δημιουργία παρασκευασμάτων η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, η μέτρηση της πίεσης και οι ενέσεις που κάνει στους πελάτες ακολουθώντας τις οδηγίες του/της φαρμακοποιού, είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο βοηθός φαρμακείου εργάζεται όρθιος για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο σε γενικά καλές συνθήκες εργασίας και με την ενδεχόμενη ύπαρξη οσμών από φάρμακα. Ακολουθεί ωράριο καταστημάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που το φαρμακείο διανυκτερεύει, οπότε εργάζεται σύμφωνα με το ωράριο που προβλέπει ο Σύλλογος Φαρμακοποιών. Πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον κίνδυνο μολύνσεων και μεταδοτικών νοσημάτων φορώντας χειρουργικά γάντια, ιδιαίτερα όταν κάνει ενέσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Τα βασικά χαρακτηριστικά του βοηθού φαρμακείου είναι το ενδιαφέρον και η προσφορά στους συνανθρώπους, η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των πελατών, η υπομονή, η προσοχή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η ακρίβεια στην ταξινόμηση πληροφοριών και στοιχείων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή όραση και η αντοχή του σε φαρμακευτικές ουσίες που προκαλούν αλλεργία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου, καθώς επίσης στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο βοηθός φαρμακείου μπορεί να εργαστεί σε φαρμακεία ή εταιρείες παρασκευής φαρμάκων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ