Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η δημιουργία πρωτότυπων επίπλων και συστημάτων επίπλων καθώς και ο επανασχεδιασμός αποτελεί το βασικό αντικείμενό του. Σκοπός του είναι να υποβάλλει στους ενδιαφερόμενους πελάτες, πρωτότυπες σχεδιαστικές προτάσεις, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της εποχής, τις ανάγκες της αγοράς, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα νέα υλικά. Τις προτάσεις αυτές τις υποστηρίζει παρουσιάζοντας τα ανάλογα σχέδια που έχει δημιουργήσει, όπως κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια και στοιχεία κόστους.

Προκειμένου να υλοποιήσει τις ιδέες του οργανώνει την ανάλογη παραγωγική διαδικασία, όπου χρησιμοποιεί παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα, ενώ φροντίζει για την επίβλεψή της.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε συνθήκες γραφείου. Συχνά, όμως, πρέπει να επισκεφτεί και να παραμείνει στους χώρους της κατασκευής των επίπλων, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, εξαιτίας της λειτουργίας μηχανημάτων και του θορύβου που αυτά εκπέμπουν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός σχεδιασμού επίπλου πρέπει να έχει κλίση στο σχέδιο, επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και δημιουργική φαντασία. Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται γρήγορα και με ευκολία τις ομοιότητες ή τις διαφορές στις μορφές και τα σχήματα των αντικειμένων, η οξυμένη αντίληψη του χώρου, των όγκων και των σχημάτων και η μεγάλη παρατηρητικότητα θα τον βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Τέλος, απαραίτητο χαρακτηριστικό είναι να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες ανάγκες, ώστε τα προϊόντα που σχεδιάζει, να είναι όχι μόνο αισθητικά άρτια αλλά και λειτουργικά.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής και στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.  στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς και σε Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως σχεδιαστής ή μελετητής για τη δημιουργία νέων ολοκληρωμένων σχεδίων επίπλων ή ξύλινων κατασκευών, ως βιομηχανικός σχεδιαστής παραγωγής επίπλων και τέλος, ως εξειδικευμένο στέλεχος των σύγχρονων επιχειρήσεων επίπλου και ξύλου, ή για την παροχή τεχνικής βοήθειας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ