Διευθυντής Προσωπικού και Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων, ο διευθυντής προσωπικού με συγκεκριμένη μέθοδο και προγραμματισμό, αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση, την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσής του.

Πιο συγκεκριμένα, oι αρμοδιότητες του διευθυντή προσωπικού, αφορούν κυρίως στις αποφάσεις για τον προγραμματισμό των εργασιών μιας επιχείρησης, την επιλογή και την επαγγελματική ανάπτυξη και απόδοση του προσωπικού, την άριστη κατανομή των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρασία του καθενός για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εργαζομένων, το ύψος των αμοιβών, τα επιμίσθια, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας του προσωπικού, και τις εργασιακές σχέσεις των στελεχών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διευθυντή προσωπικού είναι πολύπλευρα και πολυσύνθετα και έχει ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στην εργασία και ταυτόχρονα τη φροντίδα για την ικανοποίηση του προσωπικού τόσο από την εργασία που του έχει ανατεθεί, όσο και από την άποψη μισθών και λοιπών παροχών. Ειδικότερα, ο διευθυντής προσωπικού αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης. Εξετάζει τους υποψήφιους για πρόσληψη στην εταιρεία και προτείνει τους καταλληλότερους.

Αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων και προτείνει οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις τους σε θέσεις εργασίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή την απομάκρυνσή τους από την εταιρεία. Σχεδιάζει και προτείνει την κλίμακα των μισθών και των ασφαλιστικών ή άλλων παροχών για το προσωπικό. Οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού. Τέλος, ενημερώνεται και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τυχόν διαφωνίες μεταξύ του προσωπικού.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο διευθυντής προσωπικού εργάζεται κυρίως στο γραφείο του κάτω από καλές και ευχάριστες συνθήκες εργασίας με καλό φωτισμό και άνεση, ενώ στα πλαίσια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων επιβάλλεται να επισκέπτεται τους χώρους εργασίας των εργαζομένων.

Η θέση συνοδεύεται από ευθύνες και ένταση, η δε επικοινωνία του με άλλα άτομα, τόσο εντός, όσο και εκτός της επιχείρησης είναι καθημερινή, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις με το προσωπικό. Το ωράριο εργασίας του διευθυντή προσωπικού καθορίζεται και εξαρτάται από τη λειτουργία και τις ανάγκες της επιχείρησης όπου εργάζεται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο διευθυντής προσωπικού πρέπει να έχει οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες, να επιδεικνύει ευαισθησία σε προσωπικά θέματα, να έχει αναπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης και ικανότητα ενεργοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις.

Παράλληλα δε, η συναισθηματική σταθερότητα και η ψυχραιμία για την αντιμετώπιση δυσάρεστων διαπροσωπικών καταστάσεων, όπως επίσης η διορατικότητα, η διαλλακτικότητα καθώς και η ικανότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης σε θέματα που αφορούν και απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, αποτελούν επιπρόσθετα προσωπικά χαρακτηριστικά του διευθυντή προσωπικού.

Σπουδές:
Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορούν να γίνουν από πολλούς εκπαιδευτικούς χώρους και επίπεδα σπουδών.

Ειδικότερα, σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορούν να γίνουν στα τμήματα των Οικονομικών Σχολών των Α.Ε.Ι., με ειδίκευση στη διοίκηση, όπου η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τη θέση μπορεί να την αναλάβει κάποιος και λόγω πολυετούς πείρας μέσα στην ίδια επιχείρηση, ή έχοντας εμπειρία παρόμοιας θέσης ή προσόντα από άλλο χώρο.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο διευθυντής προσωπικού εργάζεται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στις δημόσιες και στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις συνήθως λειτουργούν τμήματα προσωπικού και κυρίως στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως οι τράπεζες ή οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Με την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της οικονομίας και των υπηρεσιών υπάρχει σημαντική ζήτηση για υψηλόβαθμα στελέχη στον κλάδο. Οι εμπλοκές με το προσωπικό και η σημασία της συμβολής του στην αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης ή οργανισμού, δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για απασχόληση μεγάλου αριθμού διευθυντών προσωπικού. Οι υποψήφιοι προέρχονται, όμως, από πολλούς εκπαιδευτικούς χώρους και επίπεδα σπουδών με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταγωνισμός για την απόκτηση εμπειρίας ή την πρόσληψη ενός ατόμου με αυτή την επαγγελματική ιδιότητα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ