Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ασχολείται με την προμήθεια, διακίνηση και αποθήκευση σε χώρους παραγωγής και διανομής βιομηχανικών προϊόντων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών ή σημείων πώλησης προϊόντων.

Κατά την οργάνωση της μαζικής παραγωγής προϊόντων, καθήκον του είναι να κατευθύνει την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής και να εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο.

Κατά τη διανομή των προϊόντων, έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών και την παρακολούθηση των πωλήσεων. Ως υπεύθυνος τροφοδοσίας, κατευθύνει την τροφοδοσία των κεντρικών και μη κεντρικών καταστημάτων διανομής επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο κόστος, το σωστό χώρο και τις καλύτερες προθεσμίες.

Έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των τελικών προορισμών, των μεταφορέων, των προμηθευτών και του λογιστηρίου της επιχείρησης. Διεκπεραιώνει τις σχετικές ενέργειες για την προμήθεια, διακίνηση και αποθήκευση των προϊόντων και δρομολογεί ή παρακολουθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τις εισπράξεις και τις πληρωμές.

Εκτελεί τις αναγκαίες κάθε φορά εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη του τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Συχνά έχει τη δυνατότητα να αναλάβει καθήκοντα συντονισμού και εποπτείας του προσωπικού που ασχολείται με τις παραπάνω εργασίες.

Συνθήκες Εργασίας:
Το στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εργάζεται σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις. Το ωράριο καθορίζεται από την επιχείρηση, ενώ συχνά απαιτείται η υπερωριακή εργασία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να διαθέτει ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Ο επιτυχημένος επαγγελματίας διακρίνεται από υπευθυνότητα, συνέπεια, πρακτικό πνεύμα και ικανότητα προγραμματισμού.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Τα στελέχη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εργάζονται ως υπάλληλοι σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς που διαθέτουν μεγάλες αποθήκες αναλώσιμων υλικών και άλλων προϊόντων, όπως σουπερμάρκετ, αυτοκινητοβιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων, κ.λπ.

Ο συνεχώς εξελισσόμενος τομέας επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων δημιουργεί θετικές προοπτικές για την ειδικότητα, γεγονός που ενισχύεται και από την αυξανόμενη λειτουργία υποκαταστημάτων πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα μας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ