Μουσικός με ειδίκευση στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου – Ειδικός Μουσικής Τεχνολογίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη, η γνώση και η αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στη μουσική τέχνη. Ειδικότερα, ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ερευνητικού, εκπαιδευτικού ή καλλιτεχνικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου και της μουσικής τέχνης.

Χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό επεξεργασίας μουσικού κειμένου (π.χ. Finale ή Sibelius), αναπαριστά ψηφιακά ηχητικά σήματα, συνθέτει μουσικά κομμάτια και επεξεργάζεται φυσικούς ή ηλεκτρονικούς ήχους. Ασχολείται με τη συστηματική ανάλυση και περιγραφή μουσικών διεργασιών και φαινομένων μέσω της ανάπτυξης μουσικών υπολογιστικών προγραμμάτων και χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εναλλακτικό μουσικό όργανο με απεριόριστες δυνατότητες, αλλά και ως πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη των ηχητικών φαινομένων.

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τη μελέτη της μουσικής εικονογραφίας και η κατανόηση της συναισθηματικής αντίδρασης του ανθρώπου στη μουσική τέχνη, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο αντίληψης της μουσικής δομής και διάφορων άλλων μουσικών παραμέτρων. Το ενδιαφέρον της έρευνάς του στρέφεται τόσο στη διερεύνηση χαρακτηριστικών φυσιολογικών/νοητικών διεργασιών που εντοπίζονται κατά την πρόσληψη και τη νοητική επεξεργασία των ηχητικών/μουσικών ερεθισμάτων (Ψυχοακουστική), όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι διεργασίες αυτές σχετίζονται με γενικότερες γνωστικές λειτουργίες (αντίληψη, μνήμη, προσοχή, σκέψη, γλώσσα).

Τέλος, συνεργάζεται με άλλους ειδικούς και επιστήμονες, όπως ειδικούς πληροφορικής, ηχολήπτες, παιδαγωγούς, συνθέτες κ.ά. για την υλοποίηση ενός απαιτητικού έργου, όπως είναι η δημιουργία μουσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το φορέα απασχόλησής του και τις επιμέρους επαγγελματικές του δραστηριότητες. Είναι δυνατόν να έχει συγκεκριμένο ωράριο, αλλά μπορεί και να έχει ακατάστατο ωράριο ή να εργάζεται με καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης. Πρόκειται για μια εργασία επίπονη, κουραστική σωματικά και πνευματικά, αλλά και ιδιαίτερα δημιουργική και καλλιτεχνική ταυτόχρονα.

Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό για να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αλλά και να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται καλλιτεχνική ευαισθησία, έφεση στην σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και έμφυτη κλίση στη μουσική. Χρειάζεται να διαθέτει επιμονή, επιμονή, φαντασία, δημιουργικότητα και δεξιοτεχνία στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επιπλέον, είναι ανάγκη να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, δυνατότητα για συχνές μετακινήσεις και πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο).

Επίσης σπουδές παρέχονται στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Καθώς επίσης και στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα αυτό του τμήματος Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου που  οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε ερευνητικά κέντρα, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, σε στούντιο ήχου και εικόνας, σε εταιρείες μουσικών παραγωγών που ασχολούνται με την ηλεκτροακουστική και διαδραστική μουσική, αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο μουσικών κομματιών κ.λπ.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να συνεργαστεί με δισκογραφική εταιρεία, να ασχοληθεί ως μουσικός παραγωγός σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, ως μουσικός σε ιδιωτικούς φορείς (συναυλιακούς χώρους, μέγαρο μουσικής κ.λπ.), σε συμφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή, σε φορείς προώθησης και προβολής της ελληνικής μουσικής παράδοσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, μπορεί να ασχοληθεί με τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, με την τεχνική υποστήριξη σε θέματα της ειδικότητας του, με σύγχρονες εφαρμογές των Η/Υ και των πολυμέσων της μουσικής τεχνολογίας. Ο πτυχιούχος των πανεπιστημιακών σχολών ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια και Δευτοβάθμια Εκπαίδευση (γενικά και μουσικά γυμνάσια και λύκεια), σε ωδεία, σχολές μουσικής κ.λπ.

Η μεταπτυχιακή του εξειδίκευση του προσφέρει εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους στον τομέα της επιστημονικής έρευνας σε νέα και πρωτόγνωρα αντικείμενα για τα ελληνικά δεδομένα, όπως το πεδίο της ψυχοακουστικής, της μουσικής ψυχολογίας, της μουσικοθεραπείας, της μουσικής πληροφορικής και της ηλεκτρονικής μουσικής τέχνης.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ